Tips redaksjonen
23.04.2019

Amerikansk virksomhet etablerer stort bærekraftig verft i Frederikshavn

Den amerikanske virksomheten Modern American Recycling Services, M.A.R.S., har besluttet å etablere sitt første europeiske verft for gjenvinning av metall i Frederikshavn.

Verftet, på 280.000 kvm, blir verdens første bygd opp helt fra bunnen med formål om å nedbryte skrotete skip og boreplattformer, så metallet kan gjenbrukes. Det moderne verftet vil ha sterkt fokus på sikkerhet, bærekraft og miljø.

Mærsks Tyrafelt i Nordsjøen

Ansvarlig for M.A.R.S. etablering i Danmark Iain Higham sier:
   – Plasseringen i Frederikshavn er ideell for vår etablering i Europa. Her får vi adgang til noen av verdens mest trafikkerte seilleder, samt den gode infrastrukturen på Frederikshavn Havn og i Danmark forøvrig. Vi har dessuten valgt Danmark fordi det er et sterkt fokus på bærekraftig resirkulering. I forbindelse med etableringen har vi opplevd en meget proaktiv og profesjonell støtte fra lokale aktører og fra Invest in Denmark. Vi ser frem til å starte våre aktiviteter senere i 2019.
   Verftet i Frederikshavn vil dekke markedet for gjenvinning av skip og oljeplattformer fra Nordsjøen. M.A.R.S. har blant annet vunnet kontrakten på opphogging og gjenvinning av de to hovedplattformene Tyra Øst og Tyra Vest fra Mærsks Tyrafelt i Nordsjøen, som totalt veier mer enn 23.000 tonn. Her er det snakk om den største opphogging og gjenvinning av offshorekonstruksjoner i Danmarks historie.

Dansk infrastruktur og kompetanse
Utenriksminister Anders Samuelsen sier: – Jeg er glad for at det lyktes med en investering av dette kaliberet i Frederikshavn. Danmark har en lang tradisjon for å bygge skip, og vi har dyktig verftsarbeidere. Det er gode muligheter for at vi nå i Frederikshavn kan bruke dansk infrastruktur og kompetanse til gjenvinning av opp mot 200.000 tonn metall årlig. Dette er et eksempel på sirkulær økonomi som virkelig betyr noe.
   M.A.R.S.' interesse for Danmark oppsto i forbindelse med en konferanse i Houston i 2015, hvor Frederikshavn Havn og Erhvervshus Nord introduserte den amerikanske virksomheten for hvilke muligheter som Frederikshavn kunne tilby. Siden den gang har M.A.R.S. besøkt Danmark jevnlig og blitt støttet av Invest in Denmark, Erhvervshus Nord og Frederikshavn kommune.

200 arbeidsplasser

Styreleder for Frederikshavn Havn, Bo Uggerhøj sier: – Gjenbruk har vært et av våre strategiske fokuspunkter rundt havneutvidelsen. Vi ser frem til oppstarten av M.A.R.S.' aktiviteter i Frederikshavn som vil skape omkring 200 nye arbeidsplasser og bidra til en økt godsomsetning – dette vil utgjøre en viktig inntektskilde for Frederikshavn Havn. Samtidig er det vår forventning at det vil skapes ytterligere aktiviteter omkring gjenbruk i kjølvannet på M.A.R.S.' oppstart.
   M.A.R.S. vil begynne å rekruttere medarbeidere til verftet i den nærmeste fremtid. Verftet forventes å åpne i annen halvdel av 2019 og ha over 200 ansatte når det er fullt utbygd.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1