Tips redaksjonen
26.10.2015

Allsidig sideveistruck letter tunnelarbeid i Gudbrandsdalen

Den nye Hundorptunnelen som er en del av E6-utbyggingen mellom Frya og Sjoa i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen, vil bli innviet neste høst. Da vil tre års arbeid være sluttført, og bilistene vil få en kortere og mer behagelig reise opp eller ned gjennom dalen.

Selv om den over fire kilometer lange tunnelen kunne se nokså kjøreklar ut da vi besøkte den sist sommer, er det fremdeles en del arbeid som gjenstår, blant annet legging av vann- og dreningsrør og ulike kabler, montering av ventilasjonsvifter, belysning, SOS-kiosker, fotobokser, overvåkningskameraer pluss vegg- og takelementer.

Skreddersydd for oppdraget
Å plassere de 8 tonn tunge veggemelementene på plass med millimeterpresisjon krever høy kompetanse av tunnelpersonellet pluss spesialtilpasset utstyr. Og det er her landets største sideveistruck, Combilift C15.000, kommer inn i bildet. Denne trucken med en løftekapasitet på hele 11 tonn med 1700 mm lastesenter, er som skreddersydd for operasjoner i trange tunneler. Det at den kan bevege seg fireveis, gjør den svært manøvrerbar på slike områder, der det er liten klaring mellom maskiner, kjøretøy og diverse materialer. Hvert eneste veggelement må nemlig hentes fra lagringsplasser som er plassert i passe avstander langs hele tunnelen, og bringes frem til arbeidsstedet. Derved er det en stor fordel at trucken kan bevege til alle fire sider seg raskt og effektivt uten å behøve ekstra plass for å svinge.
   Den påbygde plattformen med løfteanordning og borestasjon, som for øvrig er konstruert og levert av det danske selskapet e-l-m, gjør dessuten operatørene i stand til å håndtere veggelementene på en smidig måte. Ved hjelp av spesialutviklede løfteanordninger kan de tiltes, roteres og skyves frem og tilbake slik at de faller på plass presis der de skal og i en avstand på 25 millimeter fra det forrige elementet. Nøyaktig plassering er viktig. Bare noen millimeters unøyaktighet kan få store konsekvenser for det videre arbeidet. Alt skjer ved hjelp av radiostyring. Når elementet er kommet på plass, sørger tunnelarbeiderne for å bore hull i tunnelveggen og bolte elementet fast.

Tidsbesparende
AF, som er entreprenør for tunnelprosjektet, har kjøpt inn denne fireveis trucken spesielt for å håndtere veggelementene i tunnelen. Og de er svært tilfreds med investeringen.
   Arbeidsleder Frode Nogva opplyser at de sparer tid ved å bruke trucken fra Combilift. På det meste kan to mann klare å montere hele 30 elementer pr. dag (gjennomsnittlig monteres 18–20 elementer om dagen). Med større og tyngre materielle som de tidligere har benyttet, ville arbeidet tatt mye lengre tid.

Irsk spisskompetanse   
Combilift er et irsk selskap med fabrikk i Monaghan. Selskapet ble etablert i 1998 av Martin McVicar og Robert Moffett, som fant ut at de ville utvikle trucker spesielt beregnet på å håndtere frakt av lange materialer, noe som er problematisk med tradisjonelle trucker. I de 17 årene som har gått siden etableringen, har selskapet hatt en rivende utvikling og oppnådd å bli en global markedsleder innenfor dette segmentet. De har levert nærmere 25 000 enheter i over 75 land, deriblant Norge, og selskapet har mottatt en rekke innovasjonspriser. I Norge er selskapet representert ved firmaet Materialhåndtering AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1