Tips redaksjonen
29.04.2014

Alkylatbensin gir firhjulinger bedre drift

ATV-produsenten Polaris har i samarbeid med Aspen gjennomført undersøkelser som viser at bruk av Aspen alkylatbensin i Polaris ATV gir betydelig renere motorer. I sin tur reduserer det slitasje og øker motorens levetid. I tillegg er alkylat-bensin mindre skadelig for miljøet.

I Norge er det i underkant av 50 000 registrerte ATV (All Terrain Vehicle) – eller firhjulinger som vi også kan si. Undersøkelser viser nå at alkylatbensin gir renere motorer for firhjulinger, samtidig som det er en stor gevinst for både mennesker og miljøet.
  Undersøkelsene som Polaris og Aspen har gjort, viser et betydelig redusert sotbelegg på stempler, tennplugger, motorrom og eksospotte. Oljeanalyser som ble gjort i forbindelse med undersøkelsene, avslører også at oljen inneholder betydelig mindre sotpartikler og forbrenningsrester – et klart bevis på at Aspen alkylatbensin gir renere forbrenning. Med en renere forbrenning reduseres også risikoen for fastbrente stempelringer og sotbelegg på ventiler og ventilseter, noe som samlet gir bedre drift, mindre slitasje, vedvarende ytelse og ikke minst – lengre levetid for motoren.
  Det anbefales å fylle firhjulingen med alkylatbensin hvis kjøretøyet skal holdes i topp stand. Det er også fornuftig fra et miljøsynspunkt. Med alkylatbensin reduseres utslipp av farlige hydrokarboner med opptil 99 prosent sammenlignet med vanlig bensin. Det bakkenære ozonet reduseres også med 40 prosent. Skadelige stoffer som benzen og aromatiske hydrokarboner som finnes i vanlig bensin, er nesten helt borte i alkylatbensin.  

Kilde: perpr.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1