Tips redaksjonen
23.11.2015

Alkolåsmarkedet i stor endring

Den 18. september 2015 inviterte KGK Norge AS til pressefrokost om alkolås. Bakgrunnen for pressemøtet er det enstemmige vedtaket den 2. juni i Stortinget om innføring av alkolås i kjøretøy som driver med persontransport. Målsettingen var å informere om hva en alkolås egentlig er, og samtidig belyse enkelte aktørers erfaringer rundt innføring av alkolås.

Key Account Manager Haakon Olsen i KGK Norge AS presiserte viktigheten av gode rutiner ved innføring av alkolås og understreket at en alkolås ikke er i stedet for, men i tillegg til. Mange bedrifter antar at det er et omfattende arbeid rundt innføring av alkolås, men erfaringene som KGK Norge AS har gjort den siste tiden, viser at alkolås kan innføres på en smidig måte, og blant annet at retningslinjer enkelt kan suppleres til et allerede eksisterende arbeidsreglement.

Unibuss med offensiv alkolåsstrategi
Viseadm. dir. Kjell Knarbakk i Unibuss fortalte om deres erfaringer ved innføring av alkolås i en betydelig andel av deres busser den senere tiden. Han understreket følgende: – Våre kunder forventer god kvalitet og høy sikkerhet på tjenesten de kjøper. Unibuss’ eksisterende arbeidsreglement inkluderer pliktmessig avhold, men selskapet ønsker likevel den ekstra sikkerheten en alkolås gir. Unibuss valgte også å stille med alkolås i et anbud i Oslo selv om det ikke var presisert i anbudet, og fikk gjennomslag for innføring av alkolås i 50 busser.

Kjøreskole med alkolås i alle biler
Sande Trafikkskole er Norges første trafikkskole til å installere alkolås i alle sine skolebiler.  
   – Det første man lærer, er ofte det som sitter lengst, understreket leder Eirik Olaussen under fredagenens møte da han beskrev trafikklærerens unike posisjon til å skape gode holdninger hos nye sjåfører. Videre sa han at dagens kjøreskoleelever har større sjanse for å få et naturlig forhold til alkolås enn erfarne sjåfører. Sande Trafikkskole har allerede fått erfare at innføring av alkolås gir et konkurransefortrinn og er med på å styrke deres omdømme i lokalmiljøet.

Dräger i bruk hos UP
Undersøkelser viser at alkohol er det farligste rusmidlet på norske veier, men det forekommer også andre rusmidler. I den forbindelse kunne Key Account Manager David Nilsson fra Dräger Safety Sverige demonstrere og fortelle om Drägers nye narkotester som UP nå har tatt i bruk over store deler av landet. Han kunne også fortelle at det er lite sannsynlig at en narkolås vil komme med det første.
   –Sammensetningen av narkotiske stoffer er meget kompleks og i kontinuerlig endring, hvilket gjør det svært vanskelig å utvikle et presist måleverktøy, sa Nilsson. Haakon Olsen presiserer at det er summen av alle tiltakene som bidrar til økt trafikksikkerhet. Han vektla Politiets tilstedeværelse med bruk av narko- og promilletester, gode holdninger hos bedrifter og enkeltmennesker og økt bruk av alkolås.

Innføring av alkolås i Norge
Stortinget vedtok 2. juni 2015 enstemmig å be Regjeringen legge frem forslag om innføring av alkolås for busser og taxier i Norge. Forslaget fra regjeringen kan ventes til Stortinget i løpet av høsten og dermed få virkning fra tidlig neste år om tidsplanen for vedtaket blir fulgt. KGK Norge AS har den senere tiden merket en sterkt stigende interesse for alkolås fra både offentlige og kommersielle aktører. Selskapet har de siste årene jobbet med å bygge et profesjonelt landsdekkende forhandler- og verkstedapparat som står klare til å selge og montere alkolås.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1