Tips redaksjonen
24.04.2014

Algoritme fjerner toppene

Panasonic og universitetet i Aachen har utviklet et nytt og smart varmepumpekonsept. Samfunnsgevinster og lavere strømregninger sikres ved at hjemmet bruker strøm når belastningen er minst på energinettet.

Energibruken i verden øker, og avhengigheten av ikke-fornybare energikilder er stor. Blant utfordringene er at mye energi brukes på de samme tidene på døgnet. Dette gir store belastninger på strømnettet og høyere energikostnader fordi prisen går opp når forbruket er størst. 
  Panasonic jobber sammen med E.ON forskningssenter på RWTH Aachen-universitet for å utvikle fremtidens varmepumpesystemer. Blant nyvinningene er en intelligent tilnærming til energibruk i hjemmet som bare henter strøm fra energinettet når belastningen er minst. Dette reduserer belastningstoppene for strømselskapene og ikke minst sikrer at forbrukerne kan nytte den billigste energien. Varmepumper er viktig i denne sammenhengen på grunn av systemenes unike evne til å skape fire kWh varme fra én kWh elektrisitet.
  Panasonic tar med sin brede erfaring innenfor energilagring solcellepanel, smarte målesystemer og kunnskap om varmepumpeteknologi inn i samarbeidet. Tanken er at man ved å kombinere disse ulike teknologiene får varmepumper som intelligent jobber sammen med strømnettet. Et unikt grensesnitt og en spesialutviklet algoritme skal inngå i nye smarte varmepumper som varmer og kjøler luft, og som kan knyttes mot varmtvannstanken. Disse enhetene blir en integrert del av hjemmets løsninger for energistyring. Om teknologien blir utbredt, vil man få stor samfunnsnytte med mindre energibruk. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1