Tips redaksjonen
03.01.2014

Alarm for drivstofftanker

I løpet av de siste årene har problemet med drivstofftyverier bare gått en vei, nemlig oppover. Og så langt har det ikke vært noen bra løsninger på markedet for å hindre dette. Men nå lanserer Holund Elektronikk AS en glimrende løsning – Tank Commander. Tank Commander er laget for å hindre tyverier fra større tanker, for eksempel gårdstanker, flyttbare dieseltanker i skogbruket og tanker som brukes innenfor bygg og anlegg.

Løsningen er en alarm som monteres på tanken. Skulle uvedkommende prøve å tappe den, vil eieren straks få en alarm via SMS. I tillegg vil den gi pipelyder og lysdioder vil blinke. Tank Commander sender et signal til en mottaker som er plassert inne i et hus, låve, brakke e.l. Denne enheten sørger så for at meldingen sendes til eieren eller brukeren av tanken.
   Tank Commander leveres med et sim-kort, som vil fungere nesten uansett hvor man er i Norge, eller i verden for øvrig. Der det ikke er mobildekning, kan den sende via satellitt. Man registrerer enkelt sin Tank Commander via en nettside, og enheten fungerer straks dette er gjort. Her kan man også registrere opptil ni andre brukere i tillegg til en selv som administrator.
   For nærmere informasjon kontakt Holund Elektronikk AS, tlf.: 64 83 82 00, e-post: post@holund.no, webadresse: www.holund.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1