Tips redaksjonen
02.09.2014

Aass Bryggerier med frisk investering i ny pakkelinje

Aass Bryggeri i Drammen er landets eldste familieide bryggeri, men lar seg overhodet ikke merke med at de begynner å «dra på årene». Tvert imot er det et offensivt og moderne bryggeri som blant investeringer på hele 90 millioner også har satset på nytt Pall-Pack-8000 utstyr. Dermed blir 2014 et år som virkelig står i fremtidens og utviklingens tegn for drammensbryggeriet, som i år også går over fra egen distribusjon av sine varer til å legge denne over på grossistenes hender. – Dette blir en mer effektiv måte å få både gylne og andre dråper fram til forbrukerne på, forteller produksjonssjef Jens Møller. 

Stor satsing
Det er ikke bare ny distribusjon, men også solide investeringer i tappe-, produksjons- og prosessutstyr som har stått på programmett. Igangkjøring av den nye flaskekolonnen startet i februar og innebærer blant annet at bryggeriet har satset på en ny Pall-Pack 8025-maskin samt fire strengete kjedebaner levert av ITO Intern Transport AS. 
  Møller bekrefter at effektivitet og produktivitet står i fokus for det moderne bryggeriet: 
  – Det er helt klart viktig for oss å satse offensivt fremover, slik at vi kan være tilgjengelige for kundene våre og samtidig sikre oss at vi har en effektiv og fremtidsrettet produksjon og distribusjon, forklarer Møller. Den satsingen som drammensbryggeriet nå er inne i, og som altså Pall-Pack-utstyret er en del av, tar sikte på akkurat dette: Man skal bygge et nytt bryggerhus, som vender ned mot elven og veien nedenfor, og der veggene blir stor vinduer, slik at publikum kan følge arbeidet som foregår innenfor. 
  Bryggerikulturen har lange tradisjoner i Drammen, og gjennom den satsingen som nå utvikler seg i «Buskeruds hovedstad», kan man se for seg at nettopp denne kulturen kommer nærmere innpå folk – og blir båret videre. For å identifisere bryggeriet med byen har man latt en lokal kunstner male en storslagen hyllest til Strømsgodset – byens stolte fotballag, som til og med ble seriemester i fjor.  

Fremtidsrettet
– Det er viktig for oss at produksjonen ender i en transport som vi er sikre på og ikke minst vet at fungerer hele tiden. Vi kjenner Pall-Pack-maskinene fra tidligere, og derfor ble det også naturlig for oss å snakke med leverandøren av disse maskinene da vi skulle bytte ut den gamle produksjonslinjen. Vi har gått over fra gjenbruksflasker og til ny type gjenvinningsflasker, og dette krevde i seg selv en omlegging, forklarer Møller. 
  – Dette betyr at Pall-Pack 8025-maskinen ble en naturlig samarbeidspartner for dere? 
  – Vi kjenner jo leverandøren fra før, men vurderte også andre alternativer. For øvrig er vi fornøyd med den servicen og produktkvaliteten leverandøren har stått for til nå, så det ble altså til at vi gikk for denne løsningen også denne gangen, slår Møller fast. 
  Bryggeriet i Drammen gikk 3. mars i år over til å levere alle sine produkter via grossister eller andre samarbeidspartnere, og derfor sier det seg selv at det er viktig for bedriften at nettopp pallettering og pakking – i likhet med hele resten av produksjonslinjen – både er pålitelig og holder en høy kvalitet. For bryggeriets kunder har nemlig overgangen betydd muligheten for hyppigere leveringer, bortfall av minstekrav på bestillinger, færre biler som skal levere varer til butikkene og færre fakturaer å behandle. 
  Så sent som i fjor tok Christian A. K. Aass over den daglige driften fra sin far, Terje Aass, og den investeringen som nå er gjort, viser til fulle at drammensbedriften ikke bare har tenkt å befeste sin fremtredende rolle innenfor bryggerinæringen i Norge, men kanskje til og med utvikle den videre til å bli enda sterkere. Sikkert er det i alle fall at bedriften gjør grep som skaper en enda mer moderne og effektiv bedrift innenfor sin bransje, og at valget også denne gang falt på utstyr fra ITO Pall-Pack-gjengen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1