Tips redaksjonen
07.12.2016

ABB og Skagerak Nett samarbeider om stabil kraftforsyning

ABB har vunnet en rammeavtale med Skagerak Nett som omfatter nettstasjoner, bryteranlegg og transformatorer som skal bidra til å forsyne nabolag og næringsliv i regionen med pålitelig strøm.

Avtalen mellom ABB og Skagerak Nett gjelder for tre år med mulighet for forlengelse i 1+1 år. Rammeavtalen estimeres til en årlig verdi på rundt 30 millioner kroner. Avtalen ble signert i november 2016.
   – For oss er det en milepæl å sikre oss denne kontrakten med Skagerak Nett, som vi har jobbet hardt og målbevisst for. Vi tolker tildelingen dit hen at vi har vært konkurransedyktige på både pris, teknologi, kvalitet og logistikk. Vi er veldig fornøyd med denne avtalen, som er med på å sikre arbeidsplasser lokalt, sier leder for ABBs mellomspenningsvirksomhet i Skien, Ken Isaksen.
   – Vi har god erfaring med ABBs produkter fra tidligere og vet at de leverer god kvalitet. Derfor er vi fornøyd med at ABB vant denne anbudskonkurransen. At de er plassert i Skien, midt i vårt kjerneområde, er en gledelig tilleggseffekt, sier Geir Kulås, konserndirektør i Skagerak Nett.
   Nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler skal leveres fra ABBs fabrikker i Skien. Fordelingstransformatorene leveres fra ABBs samarbeidspartner, Norsk Transformator i Steinkjer.
   Avtalen gjelder fra 1. desember 2016. 
   Nettstasjonene vil være tilrettelagt for smartgrid-løsninger, teknologi som gjør det mulig for nettselskapet å overvåke og styre nettstasjonene fra sin driftssentral. Via fjernovervåkning kan feil forebygges, og dersom en feilsituasjon oppstår, kan man forkorte tiden som går med til feilsøking og reparasjon, noe som forbedrer leveringssikkerheten.
   ABBs fabrikker i Skien produserer blant annet nettstasjoner og bryteranlegg. Dette er elektrisk utstyr som bidrar til pålitelig kraftdistribusjon i mer enn 100 land.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1