Tips redaksjonen
13.06.2016

ABB hurtiglader flere utslippsfrie busser i Luxembourg

ABB-teknologi hurtiglader Volvos elhybridbusser på minutter på endeholdeplassene, som et ledd i økt investering i bærekraftig kollektivtrafikk i Luxembourg by.

ABB har fått enda en ordre på hurtigladere til fem nye Volvo elhybridbusser for Luxembourg by. En av laderne skal stå strategisk plassert ved byens sentralstasjon. I fjor fikk Volvo og ABB den første bestillingen på busser og ladere til samme kollektivsystem. Alle busser og hurtigladere skal leveres i 2016.

Investerer i bærekraftig kollektivtrafikk
– Beslutningen om å ta i bruk Luxembourgs første elhybridbusser i slutten av 2016 er helt i tråd med våre kontinuerlige anstrengelser for å skape en bærekraftig by. Samfunnet vil få umiddelbar nytte av prosjektet gjennom renere luft, redusert støynivå og mer komfortable reiser. Den ambisiøse pionersatsingen er starten på vårt arbeid med å gjøre alle bybussene i Luxembourg utslippsfrie i nær fremtid, sier Sam Tanson, vise-borgermester med ansvar for økonomi og mobilitet i Luxembourg by.
   Rundt 160 000 personer pendler daglig til og fra Luxembourg by. Regjeringen investerer i bærekraftig kollektivtrafikk for å redusere miljøpåvirkningen og biltrafikken. Byens mål er å redusere utslippene av CO2 med minst 20 prosent til 2020.

Next Level-strategi
Dette er ABBs andre ordre sammen med Volvo Bussar i 2016. I februar annonserte ABB en bestilling på hurtigladere til elleve Volvo elhybridbusser til den belgiske byen Namur.
   – Investeringer i utslippsfrie trafikksystemer for å redusere trafikk og forbedre luft i byene øker stadig. Som en del av vår Next Level-strategi fortsetter vi utviklingen av vår teknologi for elektrisk mobilitet for å dekke de behov som disse byene og deres transportsystemer har, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for divisjon Discrete Automation and Motion i ABB i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1