Tips redaksjonen
08.08.2017

ABB bidrar til å løfte teknologitalenter

ABB blir hovedpartner i StartupLab, en inkubator i Forskningsparken i Oslo innrettet mot tidligfase it- og teknologiselskaper.

 

Borghild Lunde, leder for olje- og gassvirksomheten i ABB, og Per Einar Dybvik, partner i StartupLab, signerer avtalen som gjør ABB til hovedpartner i StartupLab.

StartupLab bidrar til å skape flere vekstkraftige teknologibedrifter innenfor disse sektorene. ABB går nå inn som hovedpartner i StartupLab og støtter inkubatoren.
   – ABB blir hovedpartner med StartupLab for å bidra til å støtte it- og teknologiselskaper i oppstartsfasen. Det vil fremme næringsutvikling og innovasjon, som står høyt på dagsorden hos oss. Formålet med samarbeidet er å skape verdi for begge parter, inklusive våre kunder, sier Borghild Lunde, leder for olje- og gassvirksomheten i ABB i Norge.
   Samarbeidet med StartupLab skal blant annet bidra til å sikre best mulig vilkår for tidligfaseselskaper, skape positive assosiasjoner og bidra med, og til, toveis idéskaping. Over 200 selskaper har vært medlemmer i StartupLab siden oppstarten i 2012, og tre av fire av disse vokser fortsatt.
   – ABB representer høyteknologisk, industriell kompetanse med lange tradisjoner. For StartupLab og gründerbedriftene blir ABB en viktig partner for å få frem flere suksessfulle selskaper innenfor tingenes internett (Internet of Things, IoT), robotikk og andre teknologier rettet mot industrien, sier Per Einar Dybvik, partner i StartupLab.
   Ifølge Borghild Lunde har flere av oppstartsselskapene i inkubatoren paralleller til ABBs storsatsing på økt industriell digitalisering gjennom ABB Ability, som blant annet inkluderer skybaserte tjenester via IoT. Flere av oppstartsselskapene hos StartupLab er aktive innen programvareutvikling og tingenes internett, og til høsten etablerer inkubatoren en IoT-lab, hvor ABB blir en av deltagerne.
   – IoT-laboratoriet kan øke partnerens mulighet for å forstå, tilpasse seg og utnytte mulige disruptive endringer innen tingenes internett, forteller Lunde.
   Hittil har over 200 oppstartsselskaper hatt sin arbeidsplass på StartupLab, og drøyt 80 er til enhver tid lokalisert der. Gründerne representerer over 65 ulike nasjoner, aldersspennet er mellom 15 og 64 år, og hvert femte medlem er kvinne. Siden oppstarten i 2012 har selskapene i StartupLab bidratt til å etablere over 1100 arbeidsplasser i Norge.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1