Tips redaksjonen
21.11.2013

OTD 2013 – Stavangers oktoberfest

Hvis det skulle være noen tvil om at OTD er den mest opprinnelige og største norske olje- og gassmessen i år, opplyser arrangøren at antall utstillere har passert 500. Fire haller med et samlet utstillerareal på 8400 kvadratmeter er fylt opp. Det er ny OTD-rekord.
OTD blir større for hvert år. Messen i 2012, som ble arrangert i Bergen, var med nærmere 23 000 besøkende den største og mest sukessrike messen inntil da. Og nå ser årets messe, denne gangen i Stavanger, ut til å bli enda større. Messen som finner sted 23.–24. oktober (åpningsseremoni 22. oktober), er den 15. i rekken.

B2B-markedsplass
Arrangørene kaller messen den mest effektive B2B-markedsplassen for operatørene på den norske kontinentalsokkelen. Leverandørindustrien er representert på messen, fra de store selskapene til nisjebedrifter. Også utenlandske utstillere er representert, blant annet fra Sverige, Danmark og Skottland. Arrangører og utstillere håper særlig studenter (Young Professionals) vil besøke messen og ta del i aktivitetene og presentasjonene som er tilrettelagt spesielt for dem. Bransjen trenger flere fagfolk, og det er derfor håp om at studenter med relevant utdanning vil satse på en karriere innenfor olje- og offshorebransjen. I fjor kom det hele 2600 Young Professionals; i år håper man på enda flere.

FMC Subsea School
FMC Technologies følger opp suksessen fra i fjor og inviterer til Subsea School. Etter mange års erfaring i å imøtekomme behovene til den globale oljeindustrien har selskapet utviklet et variert treningsopplegg. Selskapet tilbyr ulike treningsprogrammer både for egne ansatte og kunder slik at de skal bli bedre rustet til å møte markedets krav. Noe av dette vil bli demonstrert på messen. Det blir gitt en introduksjon til undervannsteknologi med en gjennomgang av nøkkelprinsipper for olje- og gassutvinning, et historisk tilbakeblikk på utviklingen av undervannsteknologien i Norge, en orienteing om fartøyene som er involvert i disse operasjonene og om systemer og teknologier som er blitt utviklet innenfor denne delen av offshorevirksomheten.  

FMC Technologies vil for øvrig holde et innkjøpsseminar onsdag 23. oktober med gratis adgang.

Speed Networking
Enten man er besøkende eller utstiller vil man få anledning til å booke et en-til-en-møte med  innkjøpere i intil seks større selskaper. Møtene blir fordelt og prioritert av arrangørene etter hvrert som søknadene kommer inn. Maksimal møtetid er 15 minutter. 

Ikke bare fag
Forruten utstillinger og konferanser byr OTD også på sosiale arrangementer der men kan knytte kontakter, bygge nettverk og la seg underholde av musikk og andre kulturelle innslag.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1