Tips redaksjonen
21.11.2013

Samler subsea-miljøet i Trondheim

NCE Instrumentation styrker sitt grep om offshore-miljøet i Trondheim og starter arbeidet med et helt nytt samarbeidsprosjekt. Trondheim Subsea Initiative (TSI) skal samle og foredle samarbeidet mellom leverandører og utviklere av teknologi i det voksende subsea-segmentet.
NCEI Offshore er en gren i næringsklyngen NCE Instrumentation som holder til ved Pirsenteret i Trondheim. NCEI Offshore har de siste årene samlet offshore-miljøet til frokostmøter for å diskutere teknologibehovene til de store operatørene.

Vokser i spesialsegment
Subsea-segmentet er av de raskest voksende segmentene i Trondheim med rundt 20 selskaper. I tillegg til NTNU og SINTEF har Statoil avdelinger på Stjørdal og Rotvoll solid kompetanse på feltet.

Nå inviteres spesialistmiljøene til samarbeid. Initiativtaker Gunn Kari Hygen er leder for NCEI Offshore og gleder seg over fremveksten av trøndersk særkompetanse i subsea-segmentet. 

– Trøndelag har historisk vært sterke på engineering med en omsetning på rundt 5 milliarder i året. Men subsea kommer som ei kule fremover ettersom vi jobber lengre fra land, på dypere vann og i kaldere omgivelser. Samtidig stilles det stadig større krav til miljøhensyn i produksjonen, sier Hygen.

Visjonen om undervannsfabrikker
Subsea-teknologi nærmer seg samme utvinningskapasitet som de klassiske topside-anleggene og Statoil ønsker rene subsea-fabrikker i Barentshavet og i Arktis når teknologien åpner for det.

Det er imidlertid mye teknologiutvinning som gjenstår og løsninger som skal på plass. Men dette er en utfordring til miljøet, mener Hygen.

– Verden følger nøye med på det som skjer her, og det er en utfordring for oss som ligger i front. Statoils teknologidirektør Margareth Øvrum har uttalt at hun nekter å gå av med pensjon før havbunnsfabrikken er realisert. Da må vi sette i gang å jobbe nå, smiler Hygen.

- Sylskarp kompetanse
Daglig leder i NCEI, Torbjørn Akersveen, er også fornøyd med initativet og mener at effektive samarbeidsrelasjoner er viktige for å skape regional næringsutvikling.

– Bedriftene i disse segmentene har sylskarp kompetanse på sine felt. Ved å bygge komplementære ferdigheter og dyrke synergier vil deltakerne i TSI kunne lykkes bedre sammen og styrke den regionale leveranskraften, sier Akersveen. 

NCEI har mye erfaring med å fasilitere klyngesamarbeid og mener at klyngen er det beste vertskapet for et slik samarbeidsforum. 

– Vi kan klynger, og vi kan offshore. Dette gir oss en meget god plattform for å fasilitere samarbeid for dette spesialiserte kompetansemiljøet, sier Akersveen.

Første møte avholdt
Den første samlingen ble avholdt 25. september på Pirsenteret i Trondheim med innledninger fra blant annet Proserve og Statoil. Målet med møtet var å definere felles mål for satsingen og etablere samarbeidsformene.

– Vi ønsker at deltakerne selv skal skape innholdet i rammene vi setter på plass. Det er deres behov, deres ønsker og deres målsetninger som betyr noe. Vi lytter i første omgang og jobber så videre etter de retningslinjene som defineres i felleskap, avslutter Hygen. 

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innenfor instrumentering lokalisert i Trondheim.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1