Tips redaksjonen
21.11.2013

Statoil velger umbilicals fra Nexans

Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, er tildelt en Statoil-kontrakt til en verdi av 8 millioner euro. Kontrakten omfatter levering av statiske umbilicals til Gullfaks Rimfaksdalen-prosjektet i den norske delen av Nordsjøen.
Dette er det fjerde Statoil-prosjektet på kort tid som bruker den nye, standardiserte fast-track-designen for umbilicals som er utviklet av Nexans. Tidligere er denne designen brukt på kontraktene som ble tildelt i 2012 for Oseberg Delta-feltet (Nordsjøen), gassfeltet Snøhvit (Barentshavet) og Smørbukk Sør (Norskehavet). 

Nexans’ spesialanlegg i Halden skal produsere til sammen 9 km med statiske umbilicals. Disse skal installeres på ca. 137 meters dyp og utgjøre den undersjøiske forbindelsen mellom gassfunnene Rutil og Opal og den eksisterende Gullfaks A-plattformen. Statoils nye, standardiserte umbilical-design, som kombinerer hydraulikk-, data- og fiberoptikktjenester, er ideell for dette prosjektet. Den er nemlig spesielt utviklet av Nexans som en konsekvent og kostnadseffektiv løsning for fast-track-prosjekter, for eksempel forbindelser til eksisterende infrastruktur, og andre typer undersjøiske olje- og gassprosjekter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1