Tips redaksjonen
21.11.2013

Bygger kraftsenter for oljenæringen i nord

Nordlysparken Business Center utenfor Harstad skal bli knutepunktet og et kraftsenter for oljenæringen i Nord-Norge, et nordlig svar på det Forus har blitt for Stavanger.
Nordlysparken vil huse næringslivsaktører fra hele olje- og gass-næringen. Næringsparken er under planlegging. Den har allerede fått offentlig godkjenning og er regulert som næringsområde. Området har en rekke egenskaper som er viktig for etablering av oljenæringen i nord. Beliggenheten er bare 20 minutter fra flyplassen Evenes. Store veiprosjekter samt utbygging av Hålogalandsbroen og ny E10 til Vesterålen vil gi korte avstander til andre deler av regionen. Nordlysparken ligger i hjertet av Nord-Norges mest folkerike område, med rik tilgang på arbeidskraft.

Kompetansesenter for petroleumsindustrien  
–Vi tror på økt aktivitet i petroleumsindustrien og tilflytning til i dette området. Statoil har etablert Drift Nord i Harstad i år, og aktiviteten i nordområdene vil styres herfra. Vi vil legge til rette for den økende petroleumsvirksomheten, og ønsker velkommen aktører som planlegger å etablere seg i Harstad, sier Raymond Olsen, daglig leder for Nordlysparken Business Center. 

Nordlysparken er et område på over 500 dekar som i tillegg til forretningssenteret med kontorlokaler skal huse en flerbrukshall for fysisk utfoldelse. Et stort handlesenter er også under planlegging og har plass til aktører fra handelsnæringen. På eiersiden er blant andre Coop, Barlindhaug eiendom og andre regionale og lokale eiendomsaktører. 

–I likhet med Forus i Stavanger ligger Nordlysparken litt utenfor bykjernen i tilknytning til handelsområder. Vi jobber nå for at dette området rett utenfor Harstad skal bli et naturlig midtpunkt og kompetansesentrum for petroleumsaktiviteten i Nord-Norge. Gode planer, solide eiere og gunstig beliggenhet gjør at vi har det som kreves for å oppnå dette, sier Olsen.

Nordlysparken Business Center skal stå klar i 2017.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1