Tips redaksjonen
21.11.2013

Takstutdanning mer ettertraktet

Antall påmeldinger til utdanning innenfor taksering er rekordhøy, ifølge en fersk oversikt. Årsaken er trolig økt behov for boligtakstmenn.
– Rundt 120 nye studenter starter på basiskurset i grunnleggende taksering hos oss denne høsten. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet de senere årene, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi.

I løpet av 2014 blir om lag 260 kandidater ferdig utdannet som takstmenn fra akademiet, som organiserer hovedtyngden av denne type utdanning i Norge. De fleste av disse startet allerede i vårsemesteret, og er godt i gang med studiene.

– Interessen for takstyrket er økende. Kurven har vært særlig bratt de siste to årene, trolig fordi arbeidsmarkedet for denne typen fagfolk ser svært bra ut fremover, sier Møllerløkken.

De enkle takstene som hittil har vært vanlige ved omsetning av boliger, fases nå ut til fordel for boligsalgsrapporter med grundigere tilstandsanalyse. Fra 2015 blir disse gjeldende norm.

Skjerpede krav
– Arbeidsmengden for boligtakstmenn øker. Det har vært anslått at vi trenger rundt 300 flere enn i dag for at landet skal være godt dekket. Samtidig går jo noen ut av yrket, så det vil være behov for å holde dagens utdanningstakt en god stund fremover.
   Mange av kandidatene er ingeniører eller har annen akademisk bakgrunn. Kravene for å bli takstmann er skjerpet, blant annet når det gjelder kunnskap om bygningsfysikk og konstruksjonslære.

Takstmannsstudiet inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger.

I tillegg til grunnleggende utdanning i taksering og eiendomsforvaltning består studietilbudet av spesialisering innenfor bygningsskade samt verditaksering av boliger og næringseiendom. Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to års utdanning på full tid.

Økt etterspørsel
– Høyest interesse er det for tilstandsanalyse og verdivurdering. Det lover godt med tanke på den raskt økende etterspørselen som vil komme innenfor disse områdene, sier Møllerløkken.

For å ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund (NTF).

– Bransjen trenger å holde trykket oppe i utdanningen. Obligatorisk boligsalgsrapport innebærer økt behov for rekruttering av takstmenn med spesialisert og dokumentert kompetanse, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Han tror overgangen til slike rapporter vil virke positivt for alle berørte.

– Det gir økt trygghet for forbrukerne og vil trolig redusere antall konflikter. Fornøyde kunder og færre tvister er en ubetinget fordel også for de profesjonelle partene som medvirker i en bolighandel, sier Huser.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1