Tips redaksjonen
21.11.2013

Tar grep for fremtiden

Det Norske Veritas (DNV) og Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU) går sammen for å sikre fremtidens teknologi og kompetanse. NTNU og DNV har i mange år samarbeidet godt, og med den nye avtalen som ble undertegnet 26. august i Trondheim, kobles de to virksomhetene enda tettere sammen.
DNV og NTNU har hatt et fruktbart samarbeid i en årrekke. Begge er avhengige av fagmiljøer i verdensklasse og inngår nå en ny avtale om et utvidet og forsterket samarbeid. Avtalen har en økonomisk ramme på 10 millioner kroner årlig i en femårsperiode.  

Samarbeidet innenfor marin og maritim relatert virksomhet fortsetter og utvides til å inkludere energi med smart grid, fornybar og miljøvennlig energi, subsea, big data og sensorteknologi. I tillegg legger avtalen opp til at det skal jobbes på tvers av tradisjonelle fakulteter og fagdisipliner for å legge til rette for fremtidsrettede næringer.

– Det handler om hva vi skal leve av i fremtiden. Perspektivene må utvides, noe vi legger til rette for i den nye avtalen. For DNV er det svært viktig at NTNU besitter utvalgte fagmiljøer som er verdensledende på sine felt. Vi håper den nye samarbeidsmodellen vil bidra til å heve gode miljøer ytterligere og være med å sikre den kompetansen vi trenger innenfor teknologi og forskning fremover, sier Bjørn K. Haugland, Chief Technology and Sustainability Officer i DNV.

Tverrfaglig tilnærming
De nye fagområdene er tett knyttet til DNVs egen ekspansjon inn i nye forretningsområder. Den nye avtalen mellom DNV og NTNU tar grep for å sikre en tverrfaglig tilnærming til utfordringer som er av kritisk betydning for vår fremtidige konkurransesituasjon. Norges Silicon valley ligger i havet, og spesialkompetansen vi har opparbeidet oss på offshore bassenget, har gitt oss et forsprang vi kan høste fra når nye høyteknologiske løsninger skal i støpeskjeen.

Kunnskapsløft
For eksempel vil en omstilling fra en oljebasert økonomi til et fremtidsrettet fornybart samfunn dra nytte av den kompetansen en her har opparbeidet seg. Fortsatt går mange av NTNU-studentene til petroleumsfag etter endt utdanning, og det vil fortsette så lenge oljevirksomheten er drivende for økonomien. Kunnskapsbygging for nye næringer må skje parallelt. Det gjelder å få de kloke hodene med over på det neste store kunnskapsløftet.

– Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. Nye tanker og nye løsninger er helt nødvendig både for å løse de store globale utfordringene og å sikre verdiskapingen og opprettholde velferdssamfunnet nasjonalt. Samarbeidet med DNV er en viktig brikke for oss i denne sammenhengen, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim.

Avtalen og Partnerne
NTNU og Det Norske Veritas (DNV) har samarbeidet i mange år og inngikk i 2008 en femårig rammeavtale som innebærer at DNV bruker mer enn 10 millioner årlig på forskning i Trondheim. Dette er konsernets største universitetsavtale. Samarbeidet fortsetter nå med lik økonomisk ramme for nye fem år og skal konsentreres om følgende satsingsområder: arktisk teknologi, marin transport, fornybar og miljøvennlig energi, integrerte operasjoner (IO) innenfor petroleumsnæringen, big data og autonome systemer samt subsea. Nytt i avtalen er en samarbeidsmodell der fagområdene skal samarbeide på tvers av tradisjonelle fakultet og fagretninger.

Det Norske Veritas (DNV) er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. Stiftelsen ble etablert i Norge i 1864 med formål å inspisere og vurdere den tekniske tilstanden til norske handelsskip. I dag er DNV er et globalt selskap med 300 kontorer i 100 land. DNV har mer enn 10 000 ansatte fra mer enn 85 nasjoner.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er Norges nest største universitet med 22 000 studenter og ca. 5000 ansatte. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden.

Forskning i DNV
Et av DNVs fremste konkurransefortrinn er investeringer i forskning og utvikling. Siden 1954 har DNV hatt sin egen forskningsavdeling som har forsterket og videreutviklet tjenester, regler og industristandarder innenfor mange fagfelt. Mange av de teknologiløsningene DNV har utviklet, har vært med på å definere internasjonalt anerkjente standarder.

Forskningsavdelingen har rundt 70 ansatte (Høvik, Athen, Arnhem og Ohio) og har som formål å bygge kompetanse og tjenester i DNV, identifisere trender i morgendagens teknologi samt sikre posisjonering og markedsføring av DNV som en anerkjent teknologileder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1