Tips redaksjonen
21.11.2013

Datability hovedtema på CeBIT 2014

Hovedtema for den kommende CeBIT – verdens viktigste IT-arrangement – er endelig klart. Med begrepet datability kombineres bruken av den internasjonale markedstrenden Big Data med de økte behovene for bærekraft og ansvar som er naturlige følger av den nye trenden.
På CeBIT handler datability om evnen til å behandle store data på en bærekraftig og ansvarlig måte. Med grundige analyser av eksisterende data oppstår det for forretningsbransjen nye muligheter innenfor optimalisering av prosesser og ressurseffektivisering. Samtidig kan enhver profitere på datability, det være seg pasienter i helsevesenet, passasjerer i luften eller online shopping-kunder.

Intelligente dataanalyser og streng datasikkerhet
Blant utstillerne er det bred enighet om at intelligente dataanalyser og streng datasikkerhet sammen utgjør en av de viktigste teknologitrendene. – Datability er det riktige temaet til det riktige tidspunktet, sier prof. Dieter Kempf, som er president i den tyske føderale organisasjonen for IT, telekommunikasjon og nye medier (BITKOM). – Den pågående digitaliseringen fører til enorme datamengder, som vi er nødt til å bruke og beskytte på en klok og ansvarlig måte, sier han. 

En forutsetning for at den globale markedsøkonomien skal fungere, er at store datamengder behandles sikkert og kompetent. CeBIT er den eneste plattformen som tar initiativ til at bedrifter, politikere og akademikere kommer sammen på internasjonalt nivå for å kunne bidra til å løse disse utfordringene.

Enormt potensial
Både blant bedrifter og vitenskapen ser man et enormt potensial for datability. Dette gjelder ikke bare for internasjonale konsern. Takket være mer fleksible og skreddersydde løsninger kan også små- og mellomstore bedrifter profitere og hevde seg bedre på den internasjonale arenaen. Med datability som hovedtema favnes dermed både stemningen og behovene for IT-bransjen helt perfekt.

De fleste bedrifter kjenner til den økende betydningen store datamengder kan få for dem, men få har likevel kunnskapen som trengs for å kunne strukturere og analysere databeholdningen riktig. Det er her CeBIT kan bidra, med kvalitet, oppdatert informasjon og stort rom for diskusjoner på internasjonalt toppnivå.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1