Tips redaksjonen
21.11.2013

Alltid sikker strømforsyning

Eidsiva Nett er én av flere samfunns- og næringslivsaktører som har Satemas mobile dieselaggregater (MDA) i sin tjeneste. Kundeforholdet illustrerer den økende viktigheten av å ha mobil strømforsyning tilgjengelig innenfor en rekke grener av samfunnet.
Jobber i det “skjulte”
Mobile dieselaggregater (MDA) har en litt “usynlig”, men ikke desto mindre vital funksjon i samfunnet vi er omgitt av. Akutte nettutfall som følge av for eksempel lynnedslag, flom og ras skaper behov for mobile strømforsyningsløsninger. Likevel er de mobile aggregatenes kanskje viktigste funksjon å jobbe i det “skjulte” i det daglige. Alt fra enkeltpersoner som er avhengige av pustemaskiner, til vitale instanser som datasentraler, sykehus, banker og offentlige bygg, er avhengige av sikker midlertidig strømtilførsel når strømnettet svikter. 

– Sykehus har som regel en egen reserveforsyning, men vi har for eksempel noen kunder som er avhengige av pustemaskiner, og som bor i egen bolig, sier Mads Hansen-Møllerud fra Eidsiva Nett AS. 

På Satema Moelv utvikles og produseres i disse dager mobile strømaggregater til kunder innenfor de fleste av de nevnte samfunnsgrenene.

Leverer strøm når strømmen går
Satema er markedsleder innenfor byggestrømbransjen i Norge og har i mange år vært én av de viktigste leverandørene av mobile aggregater til blant annet e-verksbransjen. Navnet Satema står for Salg Av Teknisk Elektrisk Materiell. I produksjonsavdelingen på Moelv i Hedmark utvikler og produserer selskapet mobile strømaggregater til kraftselskap som Eidsiva Nett. Eidsiva Nett er Innlandets regionale nettselskap, eid av 26 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Som ett av Norges største nettselskaper med 21 000 km strømnett og 140 000 kunder er det viktig å ha strømforsyning til en rekke ulike situasjoner og scenarier uten strøm.

Sikrer kunden strøm
Selskapet benytter mobile dieselaggregater fra blant annet Satema til å dekke sine kunders ulike behov, enten det gjelder planlagt vedlikehold på strømnettet, eller langvarige nettutfall der det er viktig å sikre kunden strøm. Kabelfeil tar for eksempel ofte lang tid å reparere, og dersom omkoplingsmulighetene er begrenset, kan avbruddet bli langvarig. I slike sammenhenger kan midlertidig forsyning i form av et aggregat være et godt alternativ. 

– Årsaken til kabelfeil kan være mange. Graveskader, overbelastning, aldring og aldring i kombinasjon med elektriske påkjenninger som jordfeil og kortslutninger er vanlige årsaker. Mer sjeldne årsaker er flom og jordras. Uansett årsak er det vår jobb å sikre at vi kan levere energi til våre kunder, understreker seksjonsleder Mads Hansen-Møllerud ved Eidsiva Nett AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1