Tips redaksjonen
12.11.2013

Aquaread vannkvalitetsinstrumenter

Instrumentcompaniet introduserer nå Aquareads avanserte systemer for vannkvalitetsmåling og overvåkning i felt.
Aquaprobe-føleren støtter inntil 16 forskjellige parametre, hvorav DO, EC, pH, ORP, temperatur og dybde kan leveres som standard. I tillegg fås elektroder for måling av parametre som turbiditet, klorofyll, nitrater og kalcium. Aquaprobe kan spores via GPS og kan om ønskelig leveres med logging, utgang for MODBUS osv.

Aquameter-instrumentet brukes for konfigurering av føleren og kan vise alle parametre i sanntid inkludert GPS posisjoneringsdata. Instrumentet kan også benyttes for logging av måledata over kortere perioder.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1