Tips redaksjonen
23.10.2013

ONS Norway godt besøkt – frister til gjentakelse

ONS Norway, den norske versjonen av den store offshoremessen i Stavanger, som ble arrangert i Stavanger 19.–21. august, ble en så stor suksess at arrangørene allerede har mottatt bestillinger av utstillingsplass for neste messe, som arrangeres i 2015.
Stavangerordfører Leif Johan Seveland uttalte under åpningstalen at messen var over alle forventninger. – Messen er allerede større og mer populær enn det arrangørene så for seg da ideen om en oljemesse for norsk sokkel først kom opp, sa han. Nærings- og handelsminister Trond Giske fulgte opp og mente at den norske utgaven er en spennende tilvekst til den store internasjonel ONS-messen. Den slipper også de mindre bedriftene til. Det er spennende, fordi det er viktig at også de små bedriftene kommer til syne, mente han. 

ONS Norway hadde 373 utstillere som la beslag på 6000 kvadratmeter av utstillingsarealet. 15000 besøkende fant veien til messen, og blant disse var hele 50 nasjoner representert. I tillegg til selve utstillingen ble det annrangert et stort antall konferanser og foredrag. ”Center court” var et spennende opplegg der det ble avviklet foredrag med 20 minutters mellomrom gjennom hele dagen alle de tre dagene arrangementet varte. En egen avdeling ”ONS Jobs & Education Zone” ga plass til ulike utdanninsinstitusjoner som kunne vise frem sine tilbud, og der interesserte også kunne skaffe seg oversikt over jobbtilbud. 

ONS Norway ble en suksess, og messen er ganske sikkert kommet for å bli. Arrangørene har allerede mottatt bookinger fra utstillere til neste messe, som arrangeres på samme sted i 2015.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1