Tips redaksjonen
23.10.2013

Yrkesfag som voksen gir stabil jobbtilknytning

Voksne som tar yrkesfag, har større sannsynlighet for å få jobb og forbli i arbeid enn voksne som ikke tar videregående. De positive effektene gjelder i mindre grad for allmennfag.
– De som tar yrkesfag, får fagutdanning som kvalifiserer til jobb, mens de som bare har allmennfag uten videre utdanning kan bli vurdert som ufaglærte i ansettelsesprosesser, sier avdelingsdirektør i Vox, Xeni Dimakos. 

Det viser en fersk rapport fra Vox om effekter for senere tilknytning til arbeidslivet for voksne som helt eller delvis gjennomfører videregående utdanning.

Mindre stabilitet med allmennfag
Voksne som tar yrkesfag, har også mer stabil tilknytning til arbeidslivet over tid. Voksne som tar allmennfag har tvert imot en mindre stabil arbeidstilknytning enn voksne med bare grunnskole. 

– Det kan skyldes at de som tar allmennfag, har en løsere tilknytning til arbeidslivet før de starter på utdanningen enn de med bare grunnskole, for eksempel i form av midlertidige ansettelser. Dermed er de en utsatt gruppe ved nedbemanninger og omstillinger, sier Xeni Dimakos.

Funnene tyder også på at sannsynligheten for at uføre skal komme tilbake i arbeid, er vesentlig større for dem som tar yrkesfag enn for dem som tar allmennfag.

Arbeid før utdanning gir positive effekter
De som var i jobb da de begynte på utdanningen, har større sannsynlighet for å være i jobb etter endt utdanning enn dem som ikke var i jobb før oppstart. 

I yrkesfaglige bransjer er fagutdanningen viktig for å få jobb, men ved nedbemanninger tillegges arbeidserfaring før utdanningen større betydning. Det tyder på at de med kortest ansiennitet blir ledige når de ellers har samme kompetanse som andre. 

For voksne som tar allmennfag, er situasjonen annerledes. For å få jobb har arbeidstilknytning før utdanningen stor betydning, mens den har relativt mindre betydning for varig jobbstabilitet.

– I perioder med knapphet på fagarbeidere blir arbeidserfaring viktig når man skal ansette folk uten spesifikk fagkompetanse. Ved omstillinger er det imidlertid de uten fagkompetanse som blir ledige først, sier Xeni Dimakos.

Kilde: Vox

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1