Tips redaksjonen
23.10.2013

En historisk dag for sjøfolk

Tirsdag 20. august var en merkedag for sjøfolk over hele verden. Nye regler styrker arbeidsgruppens rettigheter.

Både Skipsarbeidsloven og ILOs konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår trådte i kraft denne dagen.

– Dagen er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter, sa nærings- og handelsminister Trond Giske.

Aldersgrensen heves
Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975. Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern. Fra 20. august gjelder også den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs Maritime Labour Convention(MLC). For første gang siden ILO ble etablert i 1919, får sjøfolk nå en helhetlig konvensjon av rettigheter. Den omhandler alle vesentlige sider ved arbeids- og levevilkår på skip og innebærer en rekke nye rettigheter for verdens ca. 1 500 000 sjøfolk.

– Konvensjonen er et viktig virkemiddel for å motvirke sosial dumping i internasjonal skipsfart, sa Giske.

Bedre arbeidsvilkår
Maritime Labour Convention gir regler om blant annet helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg kommer regler om medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø samt trygdeordninger for sykdom og yrkesskade.

En viktig nyskapning ved konvensjonen er at skip i internasjonal fart skal ha et sertifikat utstedt av myndighetene som viser at arbeids- og levevilkårene er i orden. I disse dager utstedes tusenvis av skip over hele verden med et MLC-sertifikat.

ILO-konvensjonen gjennomføres i den nye skipsarbeidsloven.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1