Tips redaksjonen
23.10.2013

DNVs sommerstudenter utfordret oljeindustrien

Det Norske Veritas (DNVs) sommerstudenter har presentert resultatet av syv ukers intensivt og målrettet arbeid. Foran en forsamling på 600 fra DNV og representanter fra norsk næringsliv la studentene frem et konsept for fremtidens undervannsinstallasjoner.
Konseptet gjør det mulig å bruke fjernstyrte subseainstallasjoner på en sikker og kostnadseffektiv måte. Prosjektet er blant annet inspirert av romfartsteknologi og muliggjør flytting av mer utstyr fra overflaten og flere mennesker tilbake på land.

– I fremtiden er det havbunnsinstallasjoner som vil gi oss tilgang til reservoarene som gjemmer seg i dypet. Innovasjon innenfor subsea vil drive bransjen fremover, og vi ønsket i år å utfordre årets sommerstudenter til å finne nye løsninger innenfor dette området, forklarer konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV. – For DNV gir slik ung kunnskap oss andre perspektiver og Sommerprosjektet er en unik måte få tilført nye impulser inn i organisasjonen, forklarer Madsen.

DNV Sommerprosjekt arrangeres hvert år for studenter i avsluttende år av masterstudiet. I år arbeidet 20 studenter fra fem land, åtte universiteter og med ulik studiebakgrunn intenst igjennom sommermånedene med prosjektet ”The Next Generation of Subsea Processing”.

Bærekraftig utvinning
Verdens befolkning antas å overstige 7,5 milliarder innen 2020. Dette skaper utfordringer knyttet til økt kraftetterspørsel og behovet for en bærekraftige og pålitelige energikilder. Ved å flytte olje-og gass-behandling til havbunnen innebærer det at utvinningsgraden vil øke, noe som resulterer i mer lønnsomme og bærekraftige investeringer.

Årets sommerstudenter presenterte en løsning på utvinning av nye felt som ligger dypt under havoverflaten og lang borte fra kysten. Konseptet inkluderer løsninger på kraftoverføring og distribusjon til subseainstallasjonene.

– Målet med DNV Sommerprosjekt 2013 har vært å utvikle innovative løsninger for fremtidige subsea prosessering og lagring. Dermed har vår intensjon vært å designe ett komplett anlegg, som oppfyller kravene til bærekraft, miljø og sikkerhet, og som også er kostnadseffektivt. Det er en unik mulighet for oss som studenter å kunne jobbe med slike viktige problemstillinger på denne måten under tett oppfølging fra erfarne fagfolk, fortalte student Mads Fredrik Heiervang under presentasjonen.

Konseptet som ble presentert, var ”SPSO Cobia”, et helelektrisk subsea prosesserings- og lagringsanlegg. SPSO Cobia tilbyr utvidet olje og gassutvinning på en sikker og bærekraftig måte, som i ekte DNV ånd, møter morgendagens etterspørsel etter energi.

Kilde: DNV

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1