Tips redaksjonen
23.10.2013

Film og tv-utdanningen ruster opp med ”verdens beste” utstyr

NISS-studenter bruker fra høsten 2013 samme kamera som er brukt på produksjoner som Historien om Pi, Skyfall, Drive og Game of Thrones samt mye annet nytt utstyr som gir studentene optimale forutsetninger for teknisk og håndverksmessig egenutvikling.
Avdeling for film og tv gjør en stor investering i redigerings- og opptaksutstyr i forbindelse med overgang til bachelorstudier og utvidelsen til treårig drift. Studentene vil kommende skoleår skyte på Arri ALEXA, RED One MX, Sony F3, Sony PDW-700, Sony PDG-320, Sony EX1 og Arri SR3. I postproduksjon kan studentene klippe i AVIDs Mediacomposer, Final Cut Pro X, Final Cut 7 og Adobe Premier og jobbe med andre relevante programmer som Illustrator og Resolve. Producerne jobber i Movie Magic Scheduling og regissørene skriver på Final Draft. Alt dette er bransjestandard i dagens internasjonale film- og tv-produksjon.

Fra i høst vil skolen ha to nye Arri ALEXA-kamera. De er blant filmfotografer regnet som dagens beste kamera. De kan også arbeide med det mindre og mer dokumentarvennlige Sony F3. Til kameraene følger en mengde 35mm Carl Zeiss-optikk og annet utstyr som lamper og kamerafiltre. Det nye opptaksutstyret er primært tiltenkt de store produksjonene i den toårige bachelorpåbygningen samt øvelsene til avgangsfotografene.

På redigeringssiden kommer det en ny server på 96 TB i tillegg til dagens server på 40 TB.  

Årsstudiet, som utgjør førsteåret i en eventuell bachelorgrad, får helt nye klippefasiliteter med ny klippelab og nye suiter. Årsstudiet vil fra høsten klippe på Final Cut Pro X, mens klipperne på de to siste bachelorårene primært vil jobbe i AVID.

Denne utstyrsparken gjør det lett for studenter å møte bransjens utstyr, og det gir dyktige og ambisiøse studenter optimale muligheter for egen utvikling innenfor sine fagfunksjoner.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1