Tips redaksjonen
04.10.2013

Reduserer utgiftene til vedlikehold og strøm

Gjøvik kommune har erstattet glødelamper med Nortronics MEGAMAN LED-lyskilder, dimmere og styringssystem i storsalen på Gjøvik kino. – Med vårt bruk har LED-pærene en levetid på over 12 år, noe som har redusert service- og vedlikeholdsbehovet vesentlig, sier driftsteknikerne Magne Holm og Amund Rise i kommunen. – Strømforbruket med det nye systemet er vesentlig redusert, påpeker de.
Gjøvik Installasjon AS fikk monteringsoppdraget, som ble utført ved årsskiftet 2012/2013. Det ble rigget opp stillaser og liftanordninger slik at utskiftningen i 8-meters høyde ble gjort på en forsvarlig måte. Arbeidet med pæreskift tok 2 dager. – På forhånd målte vi lux-verdien i glødelampene og LED-lyskildene. Målingen viste at LED tilfredsstilte kommunens krav fullt ut, sier daglig leder Rune Brennbakken i selskapet.

Energisparetiltak
– For Gjøvik kommune er alle energisparetiltak viktige og da spesielt på områder hvor synergieffekten er størst. Kinoen ble prioritert på grunn av problematikken med pæreskift og stor takhøyde. LED-pærer har en levetid på mellom 25 000 – 50 000 timer, avhengig av kvalitet og type, sier økonomikonsulent eiendom, Arve Lomsdalen i Gjøvik Kommune. Han mener bruk av LED er fremtidsrettet og bidrar til å redusere energiforbruket. – Gjøvik kommune har en energi- og klimaplan med vedtatt finansiering av energiøkonomiske tiltak. Alle tiltak som bidrar til energibesparelse, ses på som ledd i denne strategien, understreker han.

Fra gammelt til nytt
Den gamle dimmeren i kinolokalet var fra 50-tallet. Det var også påkrevd med gruppeskift av pærene. – Megaman LED-pærene har over seks ganger så lang levetid som glødelamper. Med LED-pærer og dimmere har vi redusert behovet for service og vedlikehold, sier Holm og Rise. De forteller at det er skiftet ut 170 lyspunkter i storsalen, som har 500 seteplasser.

Dimmeutstyr
Megaman LED-lyskilder og det skinnemonterte dimmeutstyret, DimCon, er levert av Nortronic. Lyset styres via en styremodul med signaler fra Unique Cinema Systems. Et betjeningspanel demper/øker lyset til ønsket nivå og igangsetter reklamesending og filmfremvisning. – Når kinomaskinisten kommer på arbeid, trykker han på betjeningspanelet der alle operasjoner skjer automatisk.  De gamle dimmerne fungerte mot samme utstyr, men hadde flere havarier og var modne for utskiftning. Vi var derfor avhengig av et godt dimmesystem som enkelt lot seg tilpasse til Unique Cinema Systems, sier Holm og Rise. De forteller at det i kinosalen er en kontrollenhet og en lysbryter. – Når vaskepersonell rengjør benyttes denne for å slippe å håndtere kontrollenheten i salen. 

Nær dialog
Gjøvik kommune har hatt nær dialog med kinopersonalet ved valg av LED-belysning og dimmere. –Tilbakemeldingene viser at LED-belysning, dimmere og styringssystem fungerer tilfredsstillende, sier Holm og Rise. De legger til at levetiden på LED-armaturene er over 12 år. – Da er kinosalen moden for totalrehabilitering og vel så det. Dette er en rimelig og god løsning som har hjulpet oss ut av den akutte ”krisen” med defekte dimmere og glødelamper som var gått ut på dato, påpeker de.

Miljø- og energibesparende
Key Account Manager, Erik Nyfelt i Nortronic AS forteller at belysningssystemet er miljø- og energieffektivt og kan benyttes i hvilket som helst forsamlingslokale, kurs- og konferanserom.  

– Gjøvik Installasjon har fått positive tilbakemeldinger fra Gjøvik kino på valgte løsning, understreker han.

Viktig referanseanlegg
For Nortronic er Gjøvik kino et viktig referanseanlegg. Det primære er at kunden får et lysanlegg som fungerer tilfredsstillende. – Det er en vinn-vinn situasjon for Gjøvik kino å redusere energikostnadene med LED-pærer og dimmere samtidig som drifts- og vedlikeholdskostnadene kuttes. For Gjøvik kommune er dette en liten investering sammenliknet med totalrehabilitering av kinosalen. Løsningen er enkel og erstatter eksisterende installasjon med moderne og energibesparende belysningssystem, understreker Nyfelt. – Vi ser for oss flere leveranser av tilsvarende anlegg i fremtiden.

Totalleverandør
Gjøvik Installasjon er totalleverandør av elektrotjenester til både private kunder og næringskunder i nærområdet. – Vi er en av mange installatører som Gjøvik kommune benytter i sine rehabiliterings- og nybyggsprosjekter. Med over 40 års erfaring i bransjen har vi tilegnet oss god kompetanse på alle elektrotekniske områder. Vi registrerer at flere av våre kunder nå velger LED fremfor konvensjonell belysning, avslutter Brennbakken.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1