Tips redaksjonen
13.09.2013

Unngå ulykker med synlig markering

Bruk av ødelagt eller nedslitt utstyr kan få alvorlige konsekvenser, for eksempel innenfor konstruksjons-, produksjons-, prosess-, transport- og kjemiske industrier. Regelmessige inspeksjoner utføres for å unngå ulykker på grunn av ødelagt utstyr. Brady kan nå tilby en praktisk synlig markeringsløsning som effektivt kommuniserer inspeksjonshistorien til et bredt utvalg av verktøy og utstyr.
Selv med regelmessige inspeksjoner kan medarbeidere ta det for gitt at alt utstyr som de kan legge hendene på, er klart for bruk. Slike antakelser kan føre til alvorlige skader eller til og med dødsulykker. Dette kan enkelt unngås ved å holde oversikt over inspeksjonsdatoer og -resultater til utstyret. Med Bradys synlige markeringsløsninger kan medarbeidere med én gang se viktig informasjon om utstyret de vil bruke og få den informasjonen de trenger. Markeringen har en robust holder og et utbyttbart innlegg. Holderen tilpasses og festes til utstyret slik at den ikke er i veien. Innlegget gjør at alle kan følge utstyrets inspeksjonsspor frem til siste inspeksjonsdato. Når utstyret ikke består inspeksjonen, blir innlegget fjernet. Den tomme holderen vil da vise et faremerke for å gjøre det tydelig at utstyret ikke skal brukes.

Et bredt produktutvalg
Holdere har blitt utviklet for bruk på kjøretøy slik som gaffeltrucker og mobile plattformer, for elektrisk utstyr, anlegg og maskineri, for stillaser, mobile tårn og seler, kjemiske sikkerhetsrisikoer, utgravninger og områder med begrenset plass og forskjellige prosesser og isoleringer. For hvert eneste av disse bruksområdene kommuniserer holderen en bestemt melding, eller den er spesielt designet for å være veldig synlig på det gjeldende utstyret uten å være i veien.

Internasjonalt gjenkjennelig
All sikkerhetsinformasjon finnes på ett merke, med tydelige advarsler, nødvendig forholdsregler som skal etterfølges og plass til å skrive. Hver holder og hvert innlegg bruker internasjonalt gjenkjennelige måter for å kommunisere den seneste inspeksjonsstatusen. Grønt viser at utstyret er trygt å bruke, svart tekst på gul brakgrunn er en advarsel og rød tekst på hvit bakgrunn viser at det er forbudt å bruke utstyret.

Forretningsrettet
Bradys fullstendige utvalg av synlige merkeprodukter er i dag tilgjengelige på engelsk, fransk, russisk, nederlandsk, dansk, svensk, norsk, finsk og tyrkisk. Andre språk er også tilgjengelig ved forespørsel. Brady tilbyr enda flere tilpasningsmuligheter inkludert fullstendig skreddersydd størrelse og form, fremviste data og muligheter for tilleggsutstyr. 

For å hjelpe til med å kommunisere utstyrets sikkerhetsstatus i henhold til siste inspeksjon tilbyr Brady rådgiving, kontroll og opplæring for ansatte. Se ww.bradyeurope.com/visualtagging

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1