Tips redaksjonen
13.09.2013

Nord-Norge får Arktisk Maritim Klynge

Åtte rederier, fem verft, tretten tjeneste- og utstyrsleverandører, fem kunnskapsaktører og fire samarbeidspartnere har gått sammen om å danne Arktisk Maritim Klynge (AMK). Regjeringen anerkjenner nå klyngen ved å gi den en såkalt ARENA-status.
Statssekretærene Jeanette Moen og Eli Blakstad i Nærings og handelsdepartementet og Kommunal og Regionaldepartementet kunngjorde fredag 7. juni at AMK får ARENA-status.

– Dette er viktig anerkjennelse av det maritime næringslivet i Nord-Norge, sier Tor Husjord, daglig leder i Maritimt Forum Nord, som står bak prosjektet.

– Det vi nå ser, er at det maritime næringslivet og kunnskapsaktørene i Nord-Norge går sammen for å styrke seg gjennom samarbeid. Dette er en modell man har hatt stor suksess med på Vestlandet der en av verdens mest innovative maritime klynger i dag ligger. Samarbeid fremmer vekst, forteller Husjord.

AMK skal utvikle og implementere utstyr, design og prosesser som gjør maritime operasjoner i arktisk klima mest mulig effektive, trygge og miljørobuste.

Klyngens visjon er å ta en posisjon som det ledende maritime kunnskaps- og industrielle miljøet i Norge knyttet til arktiske utfordringer.

Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling, er styreleder i AMK. Han sier: – Kunnskap om nordområdene og Arktis befinner seg først og fremst nettopp i Nordområdene. Kunnskapen er i dag til dels fragmentert, og det er også et faktum at vi har flere aktører i AMK som er konkurrenter. At klyngen får ARNEA-status, betyr kort sagt at det maritime miljøet i Nord-Norge nå får anerkjennelse, finansiell og politisk støtte fra sentrale myndigheter.

Følgende deltar i AMK
Torghatten Nord, Seaworks, Hurtigruten, Chrisship Gruppen, Troms Offshore, Nor Supply Offshore, Tschudi, LKAB, Westcon, Hamek, Grovfjord Mek. Verksted, Skarvik, ballstad slip, Nord-Norsk skiskonsult, polarkonsult, SMV Hydraulic, PTN, Data Process, Rapp Marine, Transportutvikling, Mercur Solutions, Noweco, Harstad Elektro, Teknor, Namek, Narvik Havn, Norut, UiN, HiN, UiTø, Marintek, Kystverket, Kystvakten, Kunnskapsparken Bodø, Kunnskapsparken Bodø og Maritimt Forum Nord.

Kilde: Maritime & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1