Tips redaksjonen
13.09.2013

Skredderstrøm med modulbaserte strømskap

Gardermoen-utbyggingen krever mange midlertidige og tilpassede strømløsninger. Modulbaserte strømskap dekker behovene på beste måte.
Oslo Lufthavn utvider kapasiteten til å håndtere 28 millioner passasjerer årlig. Terminalen bygges ut, og en ny pir skal ta i mot flere fly. Prosjektet er forventet å stå ferdig i 2017. Til utbyggingen leverer og drifter Strømmen El-installasjon strømforsyningen til alle brakkeriggene som underleverandør til Malthus. Virksomheten har bred kompetanse innenfor sterkstrøm og betjener både private kunder og næringskunder i Oslo og Akershus.

Modulbaserte byggestrømsentraler
– Strømbehovet til brakkeriggene er stort og ulikt. Utfordringen var å dekke alle behovene på best mulig måte. På bakgrunn av tidligere erfaringer og tilfredshet kontaktet vi El-Bjørn. Løsningene de kom med i form av modulbaserte strømskap, passet svært bra, sier Sigmund O. Haug, prosjektleder i Strømmen El-installasjon.

Løsningen er to modulbaserte BCSR byggestrømsentraler. Disse er plassert i umiddelbar nærhet til riggen og gir strøm til 83 brakker, deriblant skiftebrakkene og administrasjonsbrakkene. Samlet kan skapene levere en effekt på 300 kW på dette prosjektet. Potensialet med kombinasjon av andre moduler er 500 kW. 

BCSR-skapet er utviklet på bakgrunn av kunders erfaringer og tilbakemeldinger. Gjennom BCS-konfiguratoren på El-Bjørns hjemmeside kan kunder bygge egne skap med blant annet skalerbar innmating og oppdeling. Konfigurasjonen danner underlaget for produksjon og installasjon.

Skreddersøm
– Vi legger stor vekt på skreddersøm til våre kunder. I forkant av Gardermoen-prosjektet gjennomførte vi en behovsanalyse med Strømmen El-installasjon. Vår anbefaling ut fra dette var modulbaserte strømsentraler, sier Bjørn Ulleberg, administrerende direktør i El-Bjørn AS. 

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og løsningene fra El-Bjørn. De er en kompetanseaktør som innfrir våre krav og gir oss trygghet i våre leveranser. Vi har akkurat lagt inn bestilling på flere nye skap som skal dekke andre områder av prosjektet, sier Haug.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1