Tips redaksjonen
12.09.2013

De første fem kandidatene fra eiendomsfinansstudiet

Det første kullet på Eiendomsfinansstudiet hadde sin avsluttende samling på Tjuvholmen onsdag 5. juni i år. Fem av disse har også besluttet å bygge videre på studiet ved å benytte muligheten som Senter for eiendomsfag tilbyr for direkte påbygging til tilhørende Masterprogram (60 credits) ved KTH.
Eiendomsfinansstudiet er et kompetansegivende videreutdanningstilbud for praktikere i eiendoms- og finansbransjen, herunder også de delene av offentlig sektor som befatter seg med investering, utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet er den eneste bransjeutdanningen av sitt slag i Norge og har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som akademisk fagansvarlig. Fullført studium gir 37,5 studiepoeng.

Studiet endrer navn til Eiendomsanalytikerstudiet fra og med kommende kull for ytterligere å tilkjennegi at Norges eneste videreutdanningstilbud innenfor kombinert eiendoms- og finansforståelse er et selvstendig fagområde. 

Oppstart av andre kull er i september.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1