Tips redaksjonen
12.09.2013

ASV Solar legger opp til halvering av prisen

ASV Solar AS legger opp til å halvere prisen for termisk solenergi i tiden fremover. Dette vil føre til betydelig reduksjon i forhold til behov for strøm og andre energiformer i løpet av få år.
ASV Solar har produsert termiske solpaneler i sitt heleide datterselskap Norsk Solfangerproduksjon AS siden 2006. Daglig leder Torkel Åsen forteller at ASV Solar i mai starter opp produksjon av selskapets 3. generasjons solpaneler i Italia.

Torkel Åsen forteller videre at selskapet har videreutviklet en 4. generasjons utgave av den allerede velfungerende solfangeren som vil forenkle distribusjon og lagerhold, men viktigst for selskapet er det faktum at den nye designen vil forenkle produksjonsmetoden med det resultat at selskapet i nær fremtid vil produsere solpanelene til en betydelig lavere pris enn det som er vanlig i dag.

Solpanelet ASV Solar erstatter vanlig taktekke og utvendig veggkledning på bygg. I mange tilfeller blir kledning med solfangere et like rimelig alternativ som andre standard tak- og veggmaterialer.

I tillegg til å være et taktekke produserer solpanelene store mengder energi. I en privatbolig kan man ifølge Solar dekke opp mer enn 10 kWh pr år. Det betyr at TEK 10-kravet kan nås ved å montere solpanel.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1