Meny
05.07.2013

Pris for innovasjon i utdanning

Det medisinske fakultetet i Oslo deler høsten 2013 ut to priser for innovasjon i utdanning. Frist for å nominere kandidater er 30. juni.
En av innovasjonsprisene går til fakultetes bachelor- og masterstudier og den andre til profesjonsstudiet i medisin. Prisen er på 20 000 kroner, tilskudd til drift og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for nyskapende aktivitet relatert til utdanning ved fakultetets studieprogram.

Med disse prisene ønsker fakultetet å gi anerkjennelse og belønning til innovativ tenkning i utdanning. Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Ved utvelgelse av prisvinner legges det vekt på etablering av nyskapende programmer eller emner, bruk av nyskapende læringsmetoder, tiltak for å styrke internasjonalisering, nye evalueringsformer, nyskapende utdanningsforskning og bruk av innovativ teknologi

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no