Tips redaksjonen
05.07.2013

Nytt bindemiddelsystem for presisjonsslipeskiver

Norton lanserer et nytt bindemiddelsystem for keramisk bundne slipeskiver beregnet på presisjonssliping. Det nye patentsøkte bindemiddelsystemet, som har betegnelsen Vitrium3, kan brukes med ulike typer slipemiddel og oppgis å senke den totale slipekostnaden.
Nortons nye patentsøkte bindemiddelteknologien skal ha en betydelig sterkere fastholding av slipekorn i bindemiddelet enn tidligere produkter. Dette gir en høyere porøsitet i skiven og dermed mer effektiv kjøling. Ved for eksempel plan- og dybdesliping kreves svært effektiv kjøling og dermed slipeskiver med høy permeabilitet, det vil si evne til å slippe igjennom kjølevæske. Denne effektive kjølingen minsker risikoen for brenning av den slipte detaljen og gir høyere kvalitet på de bearbeidede detaljene.

Den sterke fastholdingen av slipekornet fører også til at en større flate av slipekornet eksponeres, noe som gjør Vitrium3 mer friskjærende, minsker risikoen for brenning av arbeidsstykket og gir lavere energiforbruk. Slipekornets sterke forankring i bindemidlet gir også en lettere konstruksjon av slipeskiven, som i sin tur fører til høyere arbeidshastighet og hurtigere inn- og forbimatingshastigheter ved for eksempel rund-, plan-, inner- og centerlessliping. Dette gir kortere syklustider og dermed høyere produktivitet. Bindemiddelsystemet Vitrium3 gir også bedre formfasthet, noe som minsker behovet for skjerping og lavere forbruk av skjerpeverktøy. Det nye slipemiddelsystemet kan brukes i slipeskiver med såvel konvensjonelle slipemiddel, som mer avanserte som for eksempel Norton Quantum.

Norton opplyser at det nye bindemiddelsystemet har en naturlig høy porøsitet, og ingen kjemiske tilsetninger er derfor nødvendig for å oppnå dette. Dette gjør Vitrium3 til et miljøvennlig alternativ. Vitrium3 bidrar også til å minske miljøpåvirkningen, dels ved at slipingen kan gjennomføres hurtigere og dels ved at slipeskivene produseres med lav temperatur, som igjen minsker energiforbruket.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1