Tips redaksjonen
05.07.2013

Nor-Shipping 2013: Fullt hus og optimistiske toner

Rett etter at Nor-Shipping 2013 hadde åpnet dørene på messesenteret i Lillestrøm 4. juni, var det stor tilstrømning, og de besøkende møtte et utstillingsområde tettpakket med utstillere som presenterte nyheter og innovasjoner. Det kan tyde på at optimismen er tilbake i shippingbransjen etter noen tunge år. Vi merket tendensene allerede under åpningskonferansen.
Nor-Shipping er verdens største shippingmesse i 2013, og årets messe kan se ut til å bli den største noensinne skal vi dømme etter antall besøkende på åpningsdagen. Vi var overveldet av alle utstillerne, publikums interesse og den positive stemningen. Samtlige utstillingshaller var okkupert. Til og med uteområdet mellom hallene var tatt i bruk. Alle de store aktørene innenfor shippingbransjen så ut til å være representert. Flere land hadde egne og ganske store samlede utstillinger, som Sør-Korea, Tyskland, Japan og USA. Kina var også til stede, men med en forholdsvis beskjeden presentasjon. Norske bedrifter var naturlig nok i flertall, og mange av disse var knyttet til shippingindustrien på Vestlandet. Store og små innovasjoner ble presentert. En innovasjon som fikk særlig mye oppmerksomhet, var Ulsteins nye skipsbrodesign.

What’s next?
President i Norges Rederiforbund, Trond Kleivdal, åpnet årets Nor-Shipping etterfulgt av nærings- og handelsminister Trond Giske og IMOs generalsekretær Koji Sekimiu. I innleggene ble det fokusert på shippingindustriens store betydning og næringens muligheter og utfordringer i årene som kommer. Som eksempler ble nevnt åpningen av skipsfart i arktiske strøk, strukturendringer i næringen som resultat av nye fremvoksende økonomier, nye teknologier som kan gjøre skipsfarten både mer effektiv og miljøvennlig, nytt globalt rammeverk og skipsfartsmyndighetenes krav slik at virksomheten skal være bærekraftig. 

I den første etterfølgende paneldebatten med tittelen ”What’s next?” fikk vi høre shippingelitens tanker om morgendagens næring. Deltakerne syntes å være enige om at det vil skje store endringer. Arktiske farvann vil sannsynligvis åpnes for kommersiell skipsfart, noe som vil korte ned reisetiden fra Europa til Asia betraktelig. Som følge av økt levestandard i Kina vil kanskje de nye lavkostlandene bli å finne i Mexico og Sør-Amerika, med de konsekvenser det vil få for skipsfarten. Noen mente at Afrika vil komme til å spille en stadig viktigere rolle i en globalisert industri og handel, og det ble spekulert om hvovidt USA kan komme til å bli en eksportør av skifergass innen 2020. Det vil i så fall også få konsekvenser for verdens skipsfart og naturligvis også for prisen på gass.

”The changemakers”
Temaet for den andre paneldebatten med nye deltakere var ”The changemakers”. Innovasjon var et ord som stadig gikk igjen. Man mente at shippingindustrien er en innovativ industri, og at den har tilpasset seg de stadig strengere krav til redusert utslipp av CO2 og NOx.    

Teknologien for å gjøre skipsfarten enda mer miljøvennolig og samtidig effektiv, er tilgjengelig. Utfordringen er å ta den i bruk. Man syntes å være enige om at gass vil bli et viktigere drivstoff i fremtiden fordi den ikke forurenser slik som diesel. Elektriske fremdriftssystemer vil sannsynligvis også komme mer og mer. En stor utfordring for næringen i dag er å markedsføre seg slik at den blir mer attraktiv for unge mennesker, men da må man snakke om hvilke muligheter næringen har, og ikke hele tiden fokusere på alt som har gått galt.

Nor-Shipping Awards
Det ble delt ut tre priser under åpningskonferansen: The Next Genereation Ship Award, som skal premiere innovativ skipsdesign, gikk til General Dynamics for sin Tote3.100 TEU container ship. The Energy Effciency Award gikk til Fjordlines ”Stavangerfjord”, og Tor M. Østervold mottok Young Entrepreneur Award for sitt arbeid med å utvikle miljøvennlig rensing av skipsskrog.        

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1