Tips redaksjonen
05.07.2013

Intelligent beskyttelse av styrestrømskrets

Det er velkjent at vanlige automatsikringer som benyttes til 24 V DC kretser, har vanskeligheter med å løse ut (trippe) ved overlast/kortslutning, spesielt om det er lange kabellengder.
Normalt kan strømforsyninger løse ut automatsikringer hurtig og sikkert takket være høy kortslutningsstrøm, men ved kombinasjonen lange kabellengder og tynt tverrsnitt blir det problem på grunn av at kabelen strømbegrenser. Dette resulterer i at det blir vanskelig å løse ut automatsikringen på det elektromagnetiske området, og den termiske trippingen kan i verste fall ta flere timer.

OEM Automatics leverandør Lutze har intelligente elektroniske sikringer for sikker selektivitet på 24 V DC-siden, uansett kabellengde. Ønsket merkestrøm stilles inn ved hjelp av et tommehjul. Strømmen kan velges i 1 A-trinn fra 1 til 10 A. Karakteristikken finnes i fem utførelser. 

Nå lanserer Lutze en ny versjon av elektronisk sikring med bus-tilkobling. Med hjelp av en Gateway kan sikringene kobles til programvaren LOCC-Pads, som gjør det mulig å konfigurere og logge sikringene. Man kan for eksempel avlese antall driftstimer, antall kortslutninger og merkestrøm/spenning i realtid. Dette er til stor hjelp ved feilsøking eller når et system settes i drift.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1