Tips redaksjonen
05.07.2013

Ny radar nivåmåler fra Dinel

IKM Instrutek tilbyr GRLM radar nivåmåler, et kompakt måleinstrument som består av en transmitter som sender ut mikrobølgepulser pluss en sentral prosessor og displaymodul.
 – Elektronikken slipper ut svært korte elektriske pulser (0,5 ns), som er knyttet til en éntråds transmisjonslinje (måleelektrode), forteller Bjørn Fredrik, salgsingeniør for automasjonsprodukter i IKM Instrutek AS.

Måleelektroden kan lages som stang eller vaier. Pulsen forplanter seg langs elektroden i form av elektromagnetiske bølger mot nivået i overflaten der det delvis er reflektert. De reflekterte pulsene returneres til mottaksmodulen i den sentrale prosessoren. Elektronikken måler tiden signalet bruker tur retur for å beregne tiden til overflaten til mediet, og den målte verdien vises i displayet. 

IKM Instrutek opplyser at nivåmåleren ikke påvirkes av atmosfæriske endringer (trykk, temperatur, støv, damp) og endringer i mediet (dielektrisk konstant eller konduktivitet).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1