Tips redaksjonen
05.07.2013

Norsk flis varmer svensker

Svenskene vil gjerne kjøpe norsk treflis for å lage fjernvarme. Nå blir toget testet ut som transportmiddel for at også frakten skal være mest mulig miljøvennlig.
– Første last er nylig sendt avgårde. Den bestod av 36 vogner med til sammen 700 tonn flis, sier Bjørn Arild Thon, salgssjef i miljø- og gjenvinningsbedriften Ragn-Sells AS.

Flislasten stammer fra kassert trevirke i Hamar-distriktet og ble lastet om bord i toget ved Sørli-terminalen i Stange. Bestemmelsesstedet er Södertälje i Sverige, der den overtas av kraftleverandøren Söderenergi.

– Der blir materialet etter hvert lempet inn i en energipanne, forbrennes og omdannes til fjernvarme eller strøm, sier Thon.

Bruken av tog som transportmiddel er i første omgang en test.

Miljøvennlig
– Det er noen logistikkutfordringer knyttet til dette. Anleggene våre ligger et stykke unna togterminaler. Dessuten har vi kort tid på oss til å laste og losse. Vi må jo være ferdige til toget skal gå.

Ragn-Sells håper likevel å kunne frakte mer returavfall med tog i tiden fremover.

– På lange strekninger kan det være økonomisk. Like viktig er trafikk- og miljøaspektet, sier Tor Arne Sandholt, salgs- og markedsdirektør i Ragn-Sells.

Inntil 41 fullastede vogner kan bedriften sende i en og samme togtransport.

– 41 vogner er 41 færre tunge lastebiler på veien. Å bidra til en slik utvikling er helt i tråd med vår filosofi, sier Sandholt.

Stort potensial
Sverige er hovedmarkedet for bedriftens salg av kassert trevirke. Söderenergi alene kan ta imot oppunder 10 000 tonn.

– Svenskene har kommet så mye lenger enn oss når det gjelder innfasing av fjernvarme. Derfor er behovet for materiale som kan inngå i slik produksjon, stort, sier Sandholt.

Ragn-Sells er et familieeid svensk konsern med 2300 ansatte og en omsetning på omlag fire milliarder kroner årlig. Bedriften samler inn, behandler og gjenvinner avfall og restprodukter i seks land.

I Norge har Ragn-Sells anlegg på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag og drifter i tillegg en rekke gjenvinningsstasjoner. Hovedkontoret ligger i Lillestrøm. I tillegg til renovasjonstjenester tar bedriften imot farlig avfall og har egne avdelinger for retur av elektronikk, vann- og avløpshåndtering og dekkretur.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1