Tips redaksjonen
04.07.2013

Pinnefres for kompositter introdusert av Sandvik Coromant

Den nye pinnefresen CoroMill Plura for kompositter bør være interessant for alle produsenter som utfører maskinell bearbeiding av polymer forsterket med karbonfiber (CFRP).
I motsetning til konvensjonelle pinnefreser kombinerer det nye CoroMill Plura-verktøyet positiv og negativ spiraldesign for å komprimere toppen og bunnen av komponentkanten. Dette minimerer potensialet for splintring, et vanlig problem når CFRP-materiale og flere andre typer tekniske kompositter bearbeides maskinelt ved hjelp av fres med høy spiralvinkel.

Den nye pinnefresen er utformet for utføring av kantfresing på arbeidsemner som har en minimumstykkelse på 6 mm. Den har optimalisert mikrogeometri som tilbyr seks effektive skjærekanter for å oppnå en overflate (Ra) på godt under 4 mikrometer. I tillegg har den høy hastighet på materialfjerning. 

Foruten romfartsindustrien vil også andre sektorer dra nytte av den nye pinnefresen. Det kan være sektorer innenfor motorsport, marine, vindkraft og fritid. Ifølge selskapet er den aktuell for ethvert selskap som utfører maskinell bearbeiding av CFRP, og som vil forbedre arbeidshastighet og levetid på verktøy, og samtidig oppnå minimal splintring.

CoroMill Plura gjør bruk av GC1630-sorten for forlenget levetid og kommer i diametre fra 6,0 til 16,0 mm og i lengder (total) fra 76 til 100 mm.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1