Tips redaksjonen
04.07.2013

Flere vil bli optiker

Søkningen til optikerstudiet har økt med 30 prosent i år. En kampanje for å få flere til å bli optiker har gitt rask uttelling.
Etter flere år med nedgang i søkertallet til landets eneste optikerutdanning, en treårig bachelor i optometri ved Høgskolen i Buskerud, er trenden nå i ferd med å snu.

– Over hele landet er det behov for optikere. Hos oss får alle studenter jobbtilbud før de er ferdig, og man kan få seg arbeid over hele landet, sier Bente Monica Aakre, leder for Institutt for optometri og synsvitenskap.

I vinter ble det satt i gang en kampanje for å øke rekrutteringen til faget. Optikerbransjen har et ønske om å gjøre yrket mer synlig og interessant, og å være mer tydelig på hva en optiker gjør og står for.

– Vi har laget et eget nettsted, blioptiker.no, med informasjon om yrket. Vi deltar på utdanningsmesser med informasjonsmateriell og hadde i vinter en konkurranse på Instagram. Kampanjen ga mye raskere resultat enn ventet, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund.

Variert jobb
Hele 30 prosent av dem som søker optikerutdanningen, gjør det etter anbefaling fra sin egen optiker, viser tidligere undersøkelser.

– Halvparten oppgir foreldrene som viktigste rådgiver når de skal velge utdanning. De fleste søker videre informasjon på nettet, og omtrent 30 prosent baserer yrkesvalg i hovedsak på informasjon fra internett, sier Knudsen.

Flertallet av optikere jobber i butikk der de undersøker synsfunksjonen til folk og tilpasser briller eller kontaktlinser.

– En viktig del av jobben er å gi råd og å velge hjelpemidler. Man bør trives med begge deler for å jobbe i butikk, sier Per Kristian Knudsen.

Noen optikere jobber på offentlige sykehus, andre på kommunale hjelpemiddelsentraler eller private øyeklinikker.

Helsefaglig kompetanse
Det er nå også mulig å etterutdanne seg med et masterstudium i faget på Kongsberg. De aller fleste optikere som jobber i Norge, er utdannet her i landet, mens noen har valgt å spesialisere seg med studier på utenlandske universiteter.

Tidligere var optiker et håndverksfag med en teknisk utdanning, men på 1980-tallet ble det en del av helseprofesjonen.

– Optikere fikk mer opplæring i øyehelse, sykdomslære og naturvitenskap. I dag har optikere henvisningsrett til øyelege og kan bruke diagnostiske medikamenter ved synsundersøkelser, sier Per Kristian Knudsen.

I Norge må studentene gjennom samme pensum på tre år som det er vanlig å bruke fire år på i utlandet.

– Det er et travelt studium på høyt nivå. Det krever at studentene er arbeidsomme og disiplinerte. Studentene blir fulgt opp tett, og de siste fem årene har i gjennomsnitt 80 prosent gjennomført studiene, sier Bente Monica Aakre ved Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1