Tips redaksjonen
04.07.2013

Flere låser boligen elektronisk

Mange boligeiere velger nå å droppe nøkkelen til fordel for en elektronisk lås, viser nye bransjetall. Stadig flere åpner døren med kode, brikke eller fjernkontroll.

– Hittil har nordmenn flest bare kommet i berøring med slik teknologi gjennom elektronisk adgangskontroll på jobben eller i boligsameiet. Nå er nøkkelfritt blitt et alternativ også når folk velger lås til egen ytterdør, sier Morten Svensen, kommunikasjonssjef i TrioVing.

Hittil har mer enn 10 000 boligeiere installert den elektroniske låsen Yale Doorman, som TrioVing lanserte i Norge for ett år siden. Dette tyder på at den nye teknologien fases raskere inn enn antatt, mener Svensen.

– Å endre vaner på et slikt område kan virke skummelt for mange, men når utviklingen først har kommet i gang, vil takten øke. Det har vi sett i land som har vært tidlig ute. Aller lengst har man kommet i Korea. Der låses mer enn 70 prosent av inngangsdørene elektronisk.

Elektronikken løser en rekke hverdagsproblemer som at nøkler mistes, at familiemedlemmer låser seg ute, eller at noen skal inn i huset mens ingen er hjemme.

Blir enklere
– Hvis du mister nøkkelbrikken, kommer du inn med koden. En tapt brikke kan lett sperres omgående. Å låse skjer med et tastetrykk eller automatisk. Ved automatikk slipper du å lure på om du husket å låse døren eller ikke, sier Svensen.

Håndverkere eller vaskehjelp kan for eksempel få oppgitt en midlertidig kode som fungerer i en tidsbestemt periode, slik at man slipper å gjemme nøkkelen under matten eller måtte møte opp personlig.

- Slike problemstillinger er veldig aktuelle for norske boligeiere. Fra en fersk undersøkelse vet vi at nordmenn er svært rause med å låne ut nøklene sine. Bare 22 prosent begrenser nøkkeladgangen til å omfatte egne husstandsmedlemmer.

Slekt, venner, naboer, håndverkere og vaskehjelp låser seg ofte inn på egen hånd.

Tar risiko
– Bare 15 prosent av boligkjøperne spør dessuten tidligere eier om nøkler er gått tapt. Samlet sett lever nordmenn farligere enn ønskelig når det gjelder å beskytte seg mot at uvedkommende har tilgang til boligen. Moderne låsteknologi øker graden av beskyttelse.

Tilbakemeldingene fra dem som allerede har tatt Yale Doorman i bruk, er ifølge TrioVing at koden er det mest brukte alternativet i hverdagen. Den kan være på mellom seks og tolv tegn, og kan være felles for alle husstandsmedlemmer.

– De som velger nøkkelbrikken, tar den med seg og låser opp ved å holde brikken tett inntil låsen. Fjernkontrollen virker på opp til 50 meters avstand, og kan være god å ha når man kommer hjem med hendene fulle av poser og bager, sier Morten Svensen.

Trioving leverer låser, låssystemer, beslag, adgangssystemer og dørautomatikk. Yale Doorman tilbys gjennom det landsdekkende forhandlernettet TrioVing Sikkerhetssenter samt gjennom en rekke byggevareforretninger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1