Tips redaksjonen
06.06.2013

Effektiv læring og interaksjon i klasserommet

NEC Display Solutions Europe og DisplayNote har gjennomført prøveprosjekter som viser positive resultater ved bruk av ny teknologi i undervisningen. Løsningen kommer i form av en applikasjon som integrerer PC-er, nettbrett og projektorer i klasserommet.

DisplayNote gir lærere mulighet til å strømme innhold fra sin PC eller nettbrett til elevenes tilkoblede enheter i et lukket nettverk. Elevene følger undervisningen på sine egne enheter, der de kan gjøre notater, legge til mediafiler og lagre dette for senere gjennomgang. Programvaren gjør det mulig å sende, dele, samarbeide og presentere innhold innad i læringsgrupper. Elever og lærere kan dermed samhandle på en kreativ og praktisk måte, gjennom en nettbasert tredjeparts applikasjon, uten behov for tilpasning av innhold til hver enkelt enhet.

Økt samhandling
– Samarbeidet med NEC tilfører skolehverdagen en ny dimensjon med økt mulighet for samhandling og samarbeid. NEC Display Solutions er ledende på teknologi og har lang erfaring fra skolemarkedet. Vi mener løsningen ikke bare forbedrer læringsutbyttet, men hele undervisningsopplevelsen, sier Eddie Morgan, markedssjef i DisplayNote.

Lærere har administratorrettigheter og kan fritt arbeide og vise innhold fra sin egen enhet eller flytte dette rundt til elevene i klasserommet. Applikasjonen har ikke til hensikt å erstatte tavler, men heller være en komplementær løsning som samler studentene i et interaktivt arbeidsmiljø. Tilbakemeldinger fra prøveprosjektene bekrefter at denne fleksibiliteten verdsettes høyt, og elevene responderer godt på denne undervisningsformen. 

– Dette neste generasjons utdanningsverktøy fra NEC, og DisplayNote setter fokus på samhandling og effektiv læring. Resultater fra vårt prøveprosjekt er veldig lovende, og vi ser frem til å fortsette evalueringen for å lære mer om nye digitale verktøy for dagens og fremtidens undervisningssituasjon.

Forbedrer læringen
En stor fordel er at læring kan finne sted hvor som helst, når som helst, sier Professor Dr. Kati Schmengler ved universitet i Düsseldorf.

En integrert meldingsfunksjon gjør det mulig å sende private meldinger til enkeltpersoner så vel som grupper. Lærere kan også overvåke elevenes skjermer for å se at de jobber med relevante oppgaver, og at det er fremdrift. Etter endt undervisning kan elevene når som helst gå gjennom lagret innhold.

– Resultatene viser at denne type læringsform er veldig god og overlegen den klassiske monologe undervisningsmetoden. Den viser også at projektoren fortsatt spiller en viktig rolle ved å gi elevene mulighet til å presentere sitt arbeid for klassen. I tillegg kan presentasjonen krydres med kreativt digitalt innhold, sier Dr. Kirch ved Ludwig Maximilian Universitet i München som har benyttet teknologien i sin forskning. 

– NEC Display Solutions har sterkt fokus på utvikling, og dyp innsikt i undervisningssituasjonen er særdeles viktig. Samarbeid med forskere innenfor pedagogikk bredder vår kompetanse rundt behov og utfordringer i utdanningen. Det er gledelig å se at teknologien forbedrer læring og samhandling i skolen. Spesielt med tanke på at vi beveger vi oss inn i et miljø med de mest krevende og kritiske brukerne; nemlig elevene som daglig er omgitt av alle slags tekniske gadgets og utstyr, sier Henrik Breda, nordisk salgs- og markedsdirektør i NEC Display Solutions.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1