Tips redaksjonen
06.06.2013

Jubileumsbok om NELFO:100 år i spenning

NELFO, bransjeforeningen for el- og it-bedriftene i Norge, feirer i år sitt 100-årsjubileum. I jubileumsboken får installatørbransjen – som omfatter 1450 bedrifter, beskjeftiger 30 000 ansatte og har en årlig omsetning på 32 milliarder – for første gang sin historie og sitt fag grundig fortalt. Både den interne utviklingen og bransjen sett i en større sammenheng blir beskrevet.
– Alt i 2009 bestemte vi oss for å skrive NELFOs historie. Da la vi listen høyt for den boken vi ønsket oss, og vi satset deretter. Ikke minst skulle den kunne leses av alle. Nå foreligger boken, og vi kan bedre forstå hvordan vi er kommet dit vi er i dag. Etter min mening er NELFO en av landets beste bransjeorganisasjoner, påpeker administrerende direktør Jostein Skree, som til sommeren takker av og blir pensjonist.

– Installatørene følger utviklingen av det moderne Norge og preges av det. Bransjen organiserte seg tidlig, bygdet ut et nett av lokalforeninger samt tilbød medlemmene en rekke tjenester slik at NELFO i dag skiller seg ut med sin størrelse, forteller Hans Christian Erlandsen, som har skrevet boken.

Første installasjon i 1876
Som uavhengig forfatter har han hatt fri tilgang til det som finnes av dokumentasjon, samt at han bygger på en lang rekke intervjuer landet rundt. 

– Den første installasjonen i Skandinavia av et elektrisk anlegg skjedde i 1876, i Fredrikstad. Installatøren het Olav Holwech og var bare 20 år gammel. To tiår senere hadde flere byer fått gatelys, glødelampene var kommet, og elektriske motorer lettet arbeidet på en rekke industrianlegg, forteller Hans Christian Erlandsen. 

Nærmere første verdenskrig var installasjon av strøm i byenes kontorer og bolighus blitt vanlig, og i det følgende halve århundre ble Norge elektrifisert.

Stiftelsen
Elektroinstallatørenes Landsforening ble stiftet i mai 1913 for å inngå en tariffavtale for bransjen. Fra 1934 til 1960 var det to organisasjoner for installatører. Den ene håndterte tariffspørsmål, mens den andre gjorde alt det andre en interesseorganisasjon er opptatt av. Etter sammenslutningen av de to, bygde man ut et tjenestetilbud som støttet opp om det enkelte medlem, en virksomhet som preger NELFO i dag. 

– NELFO har hatt sine interne tautrekkinger og har spesielt opp mot siste århundreskifte arbeidet mye med å finne sin plass i forholdet til nærstående bransjer. Samtidig har den teknologiske utviklingen gjort at en installatør i dag kan engasjere seg på langt flere fagområder enn tidligere. 

I boken er det lagt vekt på å fortelle om menneskene som har preget historien om de hundre årene. Til boken er det samlet inn et omfattende bildemateriale.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1