Tips redaksjonen
06.06.2013

PARAT beviser store svakheter ved utstyr for oljevernberedskap

Parat Halvorsen AS samlet i midten av april nøkkelpersoner fra den maritime industrien til en teknisk og faglig gjennomgang av løsninger for oppvarming av olje i tanker om bord i supplyfartøy med NOFO-klasse. Fagpersoner fra verftsindustrien, rederier, skipskonsulenter og kystverket var til stede, og det ble utført praktisk testing av utstyr ved fabrikken i Flekkefjord.
Under seminaret ble også teoretisk varmeovergang til olje og vann gjennomgått. 

Olje har mindre enn 20 prosent av varmeledningsevnen til vann. I tillegg er oljen tykkere, noe som reduserer varmeovergangen ytterligere. 

Parat har gjennom flere år hatt stor suksess med å levere sitt system basert på dampinjeksjon i tanker. I senere tid har det kommet andre løsninger på markedet basert på varmtvannskolber. For å verifisere om denne varmtvannsløsningen faktisk vil kunne fungere, har Parat montert en varmtvannskolbe og en av bedriftens egenutviklede dampdyser i en testtank full av tungolje. Resultatet ga klare svar til deltakerne om at bruk av varmtvannskolbe ikke fungerte, og at teori og praksis faktisk stemmer overens. Deretter ble det igangsatt dampoppvarming av samme tanken, og deltakerne kunne med selvsyn se at på få minutter var innholdet i tanken gjennomvarmt. Så langt Parat kjenner til, og etter uttalelse fra NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap) har varmtvannssystemet til nå bare blitt testet til oppvarming av vann. Parat har under sin test dokumentert at ytelsen for en varmtvannskolbe i tungolje bare er ca. 10 prosent av ytelsen ved oppvarming av vann.

– Parat Halvorsen håper at de ved å gjennomføre en slik test har bidratt til økt kompetanse på markedet, og at det for fremtiden vil bli valgt løsninger som faktisk fungerer i en situasjon med oppsamling av olje fra havoverflaten, sier Yngve M. Halvorsen, direktør hos Parat Halvorsen AS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1