Tips redaksjonen
08.05.2013

Ferskere brød med nye poser

Nå skal det utvikles nye brødposer som kan holde brødene ferske mye lenger.
Brød og bakervarer er blant de varegruppene som har det høyeste svinnet av alle matvarer her i landet. Det ønsker både myndighetene og matindustrien å gjøre noe med.

To av ti brød blir aldri kjøpt og blir kassert av bakerier og butikker. I tillegg kaster hver nordmann 12 brød i året hjemme, viser beregninger fra Østfoldforskning.

Et nytt prosjekt finansiert av Forskningsrådet har som mål å redusere brødsvinnet med 25 prosent. Med på laget er blant annet bakeriet Bakers og emballasjeprodusenten Stenqvist.

– Å redusere matsvinnet er viktig. Bedriftene tar ansvar for å utvikle nye innovative løsninger for å få ned svinnet, sier daglig leder Kari Bunes i Den norske emballasjeforening.

Mindre svinn
Prosjektet BreadPack går over to år, og ett mål er at nye brødposer skal holde brødene ferskere mye lenger enn i dag. Alle ledd i brødproduksjonen i Norge skal ettergås i sømmene, hele veien fra bakeri til butikk.

– Klarer man å øke holdbarheten på brød med ett døgn, vil det gi betydelig reduksjon i mengden ferske brød som kastes, sier Bunes.

Det skal utvikles nye brødposer som vil bli testet på laboratorier og deretter i industriell brødproduksjon. Siden skal brød prøveproduseres, pakkes og distribueres til butikk.

– De nye brødposene som skal testes ut, er laget med en teknologi som heter cellulose fibriller i nanostørrelse. Dette er et naturbasert materiale med unike egenskaper, sier Bunes.

I dag pakkes varme brød ofte rett i brødposer. Etter en dag har brødene tapt mye av sin ferskhet.

Poser som puster
– Ny poseteknologi som puster, kan bevare ferskheten mye lenger dersom posene har riktig størrelse, tetthet, barriereegenskaper og struktur, sier Kari Bunes.

Målet er at brødene skal kunne selges ferske i butikk ikke bare den dagen de er bakt, men også dagen etter.

– Svinn av brød er et stort problem. Brød og bakervarer er én av flere matvaregrupper vi jobber med å redusere svinnet på, sier kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder i ForMat.

ForMat er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke organisasjoner og er næringslivets satsning for å få ned matsvinnet.

Schrøder oppfordrer også oss forbrukere til å bli mer bevisste på vårt forhold til brød.

– Det er blitt en oppfatning om at brød må være sylferskt for å være godt. Det er et problem at folk forventer å finne fersk brød i butikk helt frem til stengetid. Jeg kjøper gjerne fire brød om gangen og legger i fryseren. Det fungerer helt fint, ikke minst hvis brødene er av god kvalitet, sier Anne Marie Schrøder i ForMat.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1