Tips redaksjonen
08.05.2013

TESS Møre overtar aksjemajoriteten i Rørtek

TESS Møre forsterker sin satsning i rørbransjen. Det er inngått en avtale med aksjonærene i rørleggerbedriften Rørtek AS i Ålesund om å overta 51 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene selges av TDM Holding AS, som eies av Tor Myklebust.
Slangeleverandøren TESS Møre, som har sitt hovedsete i Ålesund, har i løpet av det siste året fokusert på å styrke sin rolle som leverandør av høytrykksrør og rørdeler til industrien. Selskapet opplyser at det har vært naturlig å søke etter samarbeidspartnere som kan bidra til å oppnå målsettingen.

Rørtek har sitt utspring i skipsverftet A.M. Liaaen i Ålesund og kan i år markere 25-årsjubileum. Bedriften, som i dag har 20 ansatte, har opparbeidet seg et godt ry som leverandør av produkter og tjenester til både det maritime markedet så vel som til industrien generelt. Noen av oppdragene utføres på verft utenlands. Rørtek arbeider både med lavtrykk og høytrykk i ulike materialer. 

Rørtek beholder sin identitet og fortsetter som selvstendig selskap. Det forestående samarbeidet mellom TESS Møre og Rørtek er en videreutvikling av TESS Møres satsning på rør. Intensjonen er å kombinere Rørteks solide fagkompetanse og bransjeerfaring med TESS sin produktkompetanse og nettverk gjennom 110 servicesentre i Norge.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1