Tips redaksjonen
08.05.2013

Fremtidens ingeniører går nye veier

Sigrid Schiefloe ønsket å bli ingeniør, men bestemte seg for at hun ikke ville ta tradisjonelle allmenne fag på videregående skole.
Norge mangler 16 000 ingeniører. Allerede på videregående skole forbereder elever seg på å nå drømmen om å bli ingeniør, og de går nye veier. De som velger en teknisk utdanning, anbefaler nå ungdomsskoleelever som drømmer om å bli ingeniør, om å tenke utradisjonelt.

– Jeg var heldig og fikk plass som lærling hos Spenncon. Der har jeg lært mye og fått mer lyst til å satse på et ingeniøryrke. Jeg er også tryggere på at dette er riktig for meg, sier Schiefloe. Hun mener at praksisarbeid ved siden av skolebenken har gjort henne bedre rustet for høyere utdanning og for arbeidslivet.

Mer praksis
Med hard innsats og toppkarakterer fra ungdomsskolen sikret hun seg en plass på en spesiallinje for tekniske allmenne fag (TAF) på videregående skole. Her er praksis en stor del av skolehverdagen. Elever på TAF-linjen er ofte høyt motiverte og går med en drøm om å bli enten arkitekt eller ingeniør. Etter å ha vært lærling hos Spenncon i tre år kan Sigrid bekrefte at hun stortrives.

– Det at vi har praksis fra og med første året, gjør at vi får en mye bedre forståelse for det vi lærer av teori, og vi blir godt kjent med bedriften. Det gjør også at man ikke blir lei skolen, sier Schiefloe.

Når lærlingtiden er over, drømmer Sigrid om å studere til å bli byggingeniør ved NTNU i Trondheim, før hun ser frem til å arbeide i byggbransjen.

Et forbilde
Hun valgte Spenncon av flere grunner, men mest fordi hun syntes at betongbransjen var en spennende og annerledes bransje. Selv om det er flest menn som jobber på fabrikken i Verdal der Sigrid jobber, er det motiverende for henne og andre i bransjen at driftssjefen på fabrikken er kvinne.

– Det er jo fortsatt litt spesielt å være kvinne i en så mannsdominert bransje, men min driftssjef, Kathrine Lyngstad, gir meg motivasjon. Mest artig er det å se at det er mulig å klare det som kvinne også. Hun er et forbilde for andre kvinner som drømmer om en lederstilling i en slik bransje.

Smart rekruttering
– Etter en utdanning er det helt mulig at jeg kommer tilbake til Spenncon i Verdal. Man får jo en eierskapsfølelse og nærhet til bedriften man jobber i. Også er jeg jo veldig takknemlig. Spenncon har gitt meg så mye, og da vil jeg jo gi noe tilbake i form av kunnskapen jeg sitter igjen med som nyutdannet ingeniør, avslutter Schiefloe.

Kilde: NTB/innodesign

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1