Tips redaksjonen
08.05.2013

Grønn varme til «byen på vannet»

Velutviklet infrastruktur gjør at Grilstad Marina kan ta i bruk innovative og miljøvennlige løsninger under byggeperioden.
Gigantprosjektet Grilstad Marina er under utbygging. Et 500 mål stort område nær Trondheim sentrum danner grunnlaget for en ny bydel med over 800 boliger og rundt 110 000 m² næringsbygg. Sjøgrunn er omgjort til landområder ved bruk av tunnelmasse. Opp- og utfyllingsarbeidene inkluderer også en ny øy som skal stå klar for utbygging i løpet av 2014.

– Dette er et hypermoderne prosjekt på mange områder. Energieffektive løsninger har høy prioritet. Grunnet hyppig utbygging i nærområdet de siste årene, ligger det fjernvarmeanlegg i nær tilknytning. El-Bjørn sørger for at vi kan utnytte dette under byggefasene, sier Trond Jacobsen, prosjektleder/byggeleder tekniske fag ved Grilstad Marina AS.

Innovative løsninger
El-Bjørn utvikler og produserer helhetsløsninger for strømdistribusjon, belysning og klimakontroll i midlertidige installasjoner. Til Grilstad Marina har selskapet levert alle strømfordelingsenheter, en undersentral som kobles direkte på fjernvarmeanlegget og varmeaggregater som henter varmen opp og inn i byggene. 

– Vi investerte i disse løsningene tidlig i prosessen for å få maks utnyttelse gjennom hele byggeperioden. Utstyret flyttes etter hvert som delprosjektene ferdigstilles. Vi tror og håper at dette vil redusere kostnader i forhold til andre løsninger, sier Jacobsen. 

– Tidligere kjennskap og gode erfaringer med El-Bjørn gjorde valget lett. På Grilstad Marina har vi hatt og har behov for skreddersydde produkter og løsninger. Dette får vi hos El-Bjørn, sier Jacobsen.

– Jeg er stolt av å levere løsninger til dette prosjektet. Det er et spennende, innovativt og ikke minst grønt prosjekt som speiler vårt langsiktige.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1