Tips redaksjonen
08.05.2013

Innovativ oljeutvinning nærmere målet

På oljeanlegget til tyske Wintershall utenfor Barnsdorf skjer det spennende ting for tiden. En ny produksjonsmetode er under utprøving, og hvis alt går etter planen, betyr det at utnyttelsen av eksisterende oljefelt kan økes ytterligere 20 prosent.
Vi snakker om den såkalte schizophyllan-teknologien der produksjonen av råolje skal økes ved hjelp av en sopp, kløvsoppen, eller schizophyllan, som den heter på fagspråket. Når denne soppen tilsettes stivelse og oksygen, danner den en biopolymer som kan brukes som et fortykningsmiddel for vann når det injiseres i reservoaret under produksjonen. Målet er å øke utvinningsgraden fra reservoaret, og gjøre det så miljøvennlig som mulig, siden denne biopolymeren er 100 prosent biologisk nedbrytbar. 

Wintershall har de senere årene forsket på og testet biopolymeren sammen med BASF, og siden slutten av 2012 har selskapet evaluert hvorvidt det egner seg for økt utvinning av olje med en praktisk test på feltet Bockstedt i nærheten av Barnstorf i Nord-Tyskland. Testen vil vare i to år. Blir den vellykket, kan teknologien ha stor betydning for selskapets oljevirksomhet og også for andre selskaper som kan benytte teknologien på lisensavtaler.

Fra tradisjon til innovasjon
Det er mange som tror at oljen flyter i store brønner langt nede i reservoarene. Hadde det bare vært så enkelt. Nei, oljen er bundet i porøse bergarter, og det kreves sofistikert teknologi for å få den opp. Og det meste blir likevel liggende igjen uansett hvor bra teknologien er. 

Gjennom den første produksjonsfasen, den såkalte primærproduksjonen, flyter oljen mer eller mindre til overflaten av seg selv på grunn av det naturlige presset i reservoaret. Men det er bare 10 prosent av oljen som utvinnes på denne måten. Med den tradisjonelle pumpemetoden, ved bruk av ”nodding donkeys”, er det mulig å få opp ytterligere 5–10 prosent olje. I neste fase må det mer teknologi til. Vann blir for eksempel injisert ned i reservoaret gjennom borehull for å opprettholde presset, og ytterligere 10–20 prosent av oljen kan utvinnes. I disse to fasene kan man kanskje klare å utvinne så mye som 30 prosent av oljen. Ofte stopper det der. Men det er mulig å utvinne mer, men da kreves det ytterligere ressurser.

Enhanced Oil Recovery (EOR)
Den tredje fasen tar i bruk den såkalte Enhanced Oil Recovery-metoden (forbedret oljeutvinning). Her er det flere muligheter. En metode er thermal processes (oppvarmingsprosesser) som gjør at spesiell viskøs (sei) olje flyter lettere. Da blir damp som holder 300 grader, injisert ned i oljebrønnen under stort trykk, slik at oljen som ligger i bergartene, blir varmet opp og flyter lettere. Winterhall har benyttet denne teknologien i sitt anlegg i Emlichheim i mange år. 

Gas flooding-teknologi er en annen metode for å forbedre oljeutvinningen. Teknologien går ut på å injisere karbondioksyd eller nitrogen inn i reservoaret. Gassen blander seg med oljen, som får en større tilbøyelighet til å strømme opp i borehullet. 

Kjemisk EOR (chemical flooding) er en tredje gruppe EOR-teknologi. Her benyttes tensider eller polymer. Tensider fjerner olje fra de porøse bergartene akkurat som vaskemidler fjerner fettrester fra tallerkenene. Polymerer utgjør en stor klasse av naturlige og syntetiske materialer med ulike sammensetninger og bruksegenskaper. De spiller en viktig rolle i dagliglivet som fortykningsmiddel, for eksempel i tannpasta og kosmetiske produkter. De bidrar til å gjøre flytende substanser tyktflytende eller geleaktige og er derved et egnet tilsettingmiddel til vann under oljeutvinningen slik at presset på oljen i reservoaret øker.

Sopp kan være løsningen
Kløvsoppen schizophyllan danner en biopolymer når den tilsettes stivelse. I og med at den er 100 prosent biologisk nedbrytbar, er den er et miljøvennlig alternativ til kjemiske polymerer. Og det er denne soppen Wintershall nå setter sin lit til ved utprøvingen i Bockstedt-anlegget. 

Schizophyllan finnes på døde trær i alle skoger i hele verden. Soppen ernærer seg av oksygen og forskjellige karbonkilder, som sukker. Den genererer biopolymer som den behøver blant annet for å utvikle sine egne cellevegger mens den vokser. Når biopolymer fra denne soppen tilsettes vann i små mengder, blir vannet tykkere slik at den kan presse mer olje ut av porene i fjellet. For det er nmelig slik at oljen som regel er mer tyktflytende enn vann. Det innebærer at vannet som presses ned i reservoaret, lettere flyter gjennom porene i bergartene enn oljen. Så i stedet for å presse oljen foran ser finner det sine egne veier og klarer ikke å presse ut nok olje. Men med tilsetting av polymer som gjør vannet mer tyktflytende, får væsken større kraft og kan presse mer olje ut av bergartene. Wintershall regner med at kanskje 50 prosent av oljen i reservoaret kan utnyttes ved bruke av denne teknologien.

Satser i Nordsjøen  
Wintershall kan vise til strålende resultater i 2012. Dette året fant selskapet olje- og gassforekomster i hele 10 av 20 lete- og avgrensningsbrønner, blant annet på Skarfjell i den norske delen av Nordsjøen. Vi snakker med andre ord en funnrate på 50 prosent. Selskapet har inngått avtale med Statoil om bytte av eiendeler. Som del av avtalen overtar Wintershall tre produserende felt i den norske delen av Nordsjøen – Brage, Gjøa og Vega. I bytte får Statoil 15 prosent i utviklingsprosjektet Edvard Grieg og en økonomisk kompensasjon etter at Vega-feltet er ferdig utviklet. Med forbehold om at de får godkjenning fra myndigheter og partnere har selskapene samtykket i at Wintershalls Brage i oktober 2013 skal få sitt første operatørskap på en større norsk produksjonsplattform. Gjennom denne transaksjonen vil Wintershall Norge i 2013 øke dagsproduksjonen fra ca. 3000 fat til nesten 40 000 fat oljeekvivalenter. Selskapet tar sikte på et daglig produksjonsnivå på 50 000 oljeekvivalenter innen 2015. Wintershall har spesiell god tro på feltet Knarr (produksjonsstart i 2014) og Maria-feltet (planlagt produksjonsstart i 2017). Gjennom avtalen med Statoil og den øvrige virksomheten i Nordsjøen er Wintershall i ferd med å bli av de ledende oljeprodusentene i Norge.

EOR-samarbeid
Wintershall og Statoil har også inngått samarbeid om felles forskning på økt oljeutvinning (EOR-teknologi) og offshoretesting av schizophyllan. Selskapene kommer også til å samarbeide videre om forskning på ukonvensjonelle hydrokarbonressurser i Tyskalnd og utlandet.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1