Tips redaksjonen
30.04.2013

Nortura har åpnet nytt eggpakkeri

Nortura har de siste to årene gjort store endringer på sine eggpakkerier. Eggpakkeriene i Bø og på Silsand er lagt ned, mens pakkeriene i Hå, Heimdal og Rakkestad er rustet opp til topp moderne, automatiserte pakkerier.
I Rakkestad er det bygd nytt pakkeri med automasjonsløsning og vaskemaskiner for plastbrett. Pakkeriet ble satt i gang allerede i juni 2012, men har brukt høsten på å kjøre inn både utstyr, teknologi og kompetanse. Vaskemaskinene ble satt inn i januar. 

Kapasiteten er økt betydelig, og pakkeriet kan nå pakke 14 000 tonn årlig, det vil si 120 000 egg i timen.

– Pakkeriet har 24 medarbeidere, og de har alle gjort en knalljobb gjennom høsten og ikke minst jula med å ta i mot, pakke og levere egg, sier direktør for egg i Nortura Morten Nilsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1