Tips redaksjonen
30.04.2013

Wågene Purifiner Technology lanserer ny dieselrenser

Wågene i Sandefjord er kjent for sin konstruksjon for rensing av hydraulikk-
og smøreolje. Selskapet leverer oljerenseanlegg til shipping- og offshorebransjen over hele verden.
Forurenset diesel i fiskeflåten, entreprenørbransjen, landbruk, lystbåter, og også innenfor shipping er et stort problem. En dieseltank utsettes for kondens, som skaper mye vann. Dessuten er avleiringer og rustdannelse i tanker et stort problem. Det kan føre til betydelige skader på en dieselmotor om forurensingen er for stor. Selskapet har derfor sett behov for å rense diesel.

Firmaets nye dieselrenseunit, WPT-200, har en rensekapasitet på ca. 200 liter pr. time. Teknologien bygger på et sirkulasjonsprinsipp der man nøyaktig utnytter hastighetsstrømmen av diesel i ulike kammer i selve renseenheten. Vann og partikler blir automatisk drenert ut i en tett beholder. Enheten oppgis å rense opp til 95–97 prosent av forurensingene fra vann og partikler som finnes i dieselen. Anlegget er billig i drift, og det er ikke behov for noen form for filterinnsatser, opplyser selskapet.

Enheten er enkel å betjene og kan plasseres hvor som helst på en dieseltank. Den suger opp forurenset diesel fra bunnen av dieseltanken og returnerer renset diesel tilbake til toppen av tanken. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1