Tips redaksjonen
30.04.2013

Redusert energiforbruk med syntetiske smøreoljer

Tradisjonell industri sliter med lønnsomheten og leter etter tiltak for å redusere kostnadene. Syntetiske smøreoljer kan spare produksjonsbedrifter for kostnader med opptil 6,2 prosent og samtidig øke levetiden på produksjonsutstyret.
I en tid hvor tradisjonell produksjonsindustri sliter med et tiltakende kostnadsnivå, rettes oppmerksomheten mot tiltak som kan bidra til å redusere produksjonskostnadene. Et av områdene hvor produksjonsbedrifter kan spare kostnader, er innenfor smøreoljer til hydraulisk utstyr. 

Det hevder Exxon Mobil Lubricants, et av verdens største selskap innenfor smøreoljer. De har utviklet et produkt som kan øke effektiviteten på hydraulisk utstyr med 6,2 prosent sammenlignet med tradisjonelle mineralbaserte hydraulikkoljer. 

– Stigende driftskostnader og stadig økende krav fra myndighetene er to av de største utfordringene for bedrifter i produksjonsindustrien. Mobil SHC 500 kan hjelpe industrien med å øke produktiviteten og styrke lønnsomheten. Den årlige innsparingen på bruk av syntetisk smøreolje kan alene være mer enn de årlige kostnadene på hydraulikkolje, sier Andrea Jacobsen i ExxonMobil Lubricants and Petroleum Specialties Company.

Mobil SHC 500 er utviklet for å yte godt i både lave og høye temperaturer. Ifølge ExxonMobil Lubricants forlenger smøreoljen oljeskiftintervallene og gir dessuten ekstra god beskyttelse av utstyret sammenlignet med lignende mineralbaserte oljeprodukter. Dette bidrar til å redusere behovet for vedlikehold og kostnader i forbindelse oljeavfallshåndtering.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1